Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUKI1263 SUOMEN KIELI JA KULTTUURI (ULKOMAALAISILLE), AINEOPINNOT, 35 op

Osaamistavoitteet

Päätavoitteena on, että periaatteessa jo hyvin suomea hallitseva oppija syventäisi suomen kielen taitoaan ja Suomen kulttuurin tuntemustaan menestyäkseen paremmin sekä suomenkielisissä akateemisissa opinnoissaan että suomalaisessa työelämässä. Päätavoitteen saavuttamiseksi aineopintojen sisältötavoitteina ovat valmius pitää suullisia esityksiä suomen kielellä ja laatia erityyppisiä asiatekstejä, kyky kirjoittaa tieteellistä tekstiä suomeksi, suomen lauseopin, sanasemantiikan ja sananmuodostuksen perusteiden hallinta, kielellisen variaation tuntemuksen syventäminen, kielitieteellisen tutkimuksen laatimisen perusteet, suomalaiseen nykykirjallisuuteen, joukkoviestimiin sekä valinnaiseen kulttuurin ja yhteiskuntaelämän osa-alueeseen tutustuminen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen