Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S15. Elektiivit

Sisältö

Elektiivit ovat vaihtoehtoisia yleensä 5 op:n laajuisia opintojaksoja, joissa keskitytään lähemmin yhteen aihepiiriin ja perehdytään syvällisemmin englantilaisen filologian tieteenalaan. Elektiivien toteutustavat ja vaadittavat opintosuoritukset vaihtelevat kurssikohtaisesti. Yksityiskohtaiset tiedot kunakin lukuvuonna järjestettävistä elektiiveistä julkaistaan oppiaineen verkkosivuilla.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 120 op.

Mielellään mukaan lukien englannin kielen aineopinnot. Muut mahdollisesti edellytettävät opinnot ilmoitetaan kurssikohtaisesti oppiaineen verkkosivuilla.

Lisätiedot

Opiskelijan on suoritettava 2-3 oman opintolinjan elektiiviä (10-15 op). Muilta opintolinjoilta suoritettaviin opintoihin (10-15 op) on sisällyttävä yksi linjan johdantokurssi; loput opinnoista voivat olla elektiivejä tai linjojen johdantokursseja. Lukumäärästä riippumatta kaikki suoritetut elektiivit voi sijoittaa syventäviin opintoihin.

Elektiiveiksi voidaan hyväksyä myös muualla suoritettuja opintojaksoja, mikäli asiasta sovitaan etukäteen (esim. ulkomaiset vaihtoyliopistot, Åbo Akademin englannin kielen laitos). North American Studies -ohjelmassa 31.7.2006 jälkeen suoritettuja opintoja ei hyväksytä elektiiveiksi, ellei kurssikuvauksessa tätä erikseen mainita.

Elektiiviksi (5 op) voidaan hyväksyä myös työharjoittelu (Internship) - vähintään 3 kk:n työskentely koulutusta vastaavalla alalla opintojen kestäessä. Työharjoittelusta on pyrittävä sopimaan etukäteen assistentin kanssa. Harjoittelun pohjalta kirjoitetaan 5-sivuinen englanninkielinen raportti. Raportti toimitetaan assistentille mahdollisimman pian harjoittelun päätyttyä. Mukaan on liitettävä työnantajalta saatu todistus, josta käyvät ilmi palvelussuhteen kesto ja työtehtävien laatu.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
ENGLANTILAISEN FILOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT (Englannin kieli, englantilainen filologia)
avaa kaikki

S15. Elektiivit

ENGF4034 Internship, 5 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen