Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot, 6–9 op

Osaamistavoitteet

Perehtyä uusiin erikoisaloihin, lähi- tai etäsukukieleen ja syventää perus- ja aineopintojen opintojaksojen alojen tietämystä.

Sisältö

Luentokursseja, kirjatenttipaketteja ja esseitä suomen kielen tutkimusaloilta tai sukukielistä. Valinnaisiin opintoihin voi kuulua myös kenttä- tai aineistotyöskentelyä harjoittavia kursseja. Valinnaisiin opintoihin on mahdollista sijoittaa myös muiden oppiaineiden kursseja.
Valinnaiset opinnot rakentuvat pienemmistä osasuorituksista, esimerkiksi kolmesta 3 opintopisteen suorituksesta.
Opetusmuotona voivat olla luennot, pienryhmätyöskentely, verkkotyöskentely tai itsenäinen työskentely kurssin tai vastuullisen opettajan ohjeiden mukaan.
Suoritustapoja ovat kirjallinen tentti, essee tai harjoitustyöt kurssin tai vastuullisen opettajan ohjeiden mukaan.
Suoritukset arvioidaan suoritustavasta riippuen joko numeerisesti (1-5) tai asteikolla hyväksytty/hylätty.
Kursseihin voi sisältyä oheiskirjallisuutta, ja kohtaan A10 voi suorittaa myös valinnaisia kirjapaketteja, joista löytyy tietoa oppiaineen verkkosivuilta.

Edellytykset

Edeltävät opinnot määräytyvät valittujen osasuoritusten mukaan.

Lisätiedot

Lukuvuonna 2013-2014 järjestettävistä kursseista ks. suomen kielen ilmoitustaulu ja oppiaineen verkkosivut.
Valinnaisten opintojen suositeltava suoritusajankohta on 2. tai 3. opiskeluvuosi.
Sivuaineen aineopintojen kohdan A10 laajuus on 6 opintopistettä.
Valinnaisten opintojen vastuuhenkilö on aineopinnoista vastaava professori Marja-Liisa Helasvuo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SUOMEN KIELEN AINEOPINNOT (Suomen kieli ja suom-ugr.kielentutk./suomen kieli)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen