Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGF1051 ENGLANTILAISEN FILOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on englantilaisen filologian alan tuntemuksen syventäminen perehtymällä eräisiin keskeisiin aihepiireihin. Työelämävalmiuksista syventävissä opinnoissa kehittyvät edelleen tiedonhakuvalmiudet ja tekstinkäsittelytaidot. Erityisesti korostuvat myös ajan- ja projektinhallintataidot. Opiskelija syventää taitoaan suunnitella ajankäyttöään ja työskennellä annettujen aikataulujen mukaisesti sekä kyky sitoutua pitkäjänteiseen työhön. Myös neuvottelu- ja palautteenantotaitoja harjoitellaan. Mikäli opiskelija suorittaa opintojensa aikana työharjoittelun koulutusta vastaavalla alalla, oppiaine voi hyväksyä sen syventäviin opintoihin sisällytettäväksi valinnaiskurssiksi eli elektiiviksi.

Sisältö

Valittavana on neljä eri opintolinjaa ('track'): filologinen, diskurssi-, SLA- ja kirjallisuuslinja. Opiskelijan on omalla opintolinjallaan osallistuttava kolmelle pakolliselle opintojaksolle: johdantokurssi (S1, S4, S7, tai S10), metodikurssi (S2, S5, S8, tai S11) ja tutkielmaseminaari (S3, S6, S9, tai S12). Oman opintolinjan kurssiopintoina on lisäksi suoritettava 2-3 vapaavalintaista elektiiviä (S15, à 5 op). Oman opintolinjan kurssiopintojen (25-30 op) lisäksi on syventäviin opintoihin sisällytettävä 10-15 op muilta linjoilta valittuja opintojaksoja. Näistä yhden tulee olla toisen opintolinjan johdantokurssi; muut opinnot voi valita vapaasti.

Kirjallisuuslinjalle hakeutuminen edellyttää, että proseminaari tai vähintään 2 optiota on suoritettu kirjallisuudentutkimuksen alalta.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edellytyksenä syventävien opintojen suorittamiselle on vähintään hyvät tiedot aineopinnoista. On suositeltavaa, että aineopinnot on suoritettu loppuun ennen syventävien opintojen aloittamista. Syventäviä opintoja aloitettaessa on oltava suoritettuna vähintään 120 op humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvia opintoja. Kandidaatin tutkinto on suoritettava ennen tutkielmaseminaariin (Thesis Seminar) osallistumista.

Lisätiedot

Note for exchange students: Classes at the MA level are only open to students who are working for a Master's degree and have already completed the requirements of a Bachelor's degree. A few classes, however, are also open to other relatively advanced exchange students. Please consult the English Department exchanges coordinator, Dr Janne Korkka, for specific advice. Advanced courses typically consist of weekly lectures throughout the semester and set reading.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Englannin kieli: englantilainen filologia, FM (Englannin kieli, englantilainen filologia)
avaa kaikki

ENGLANTILAISEN FILOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

väh. 80 op (pääaineopiskelijat) / väh. 60 op (sivuaineopiskelijat)
Philological Track
Omalla opintolinjalla 3 pakollista opintojaksoa (S1, S2, S3) ja 2-3 vapaavalintaista elektiiviä (S15). Lisäksi muiden linjojen opinnoista yksi johdantokurssi (S4, S7 tai S10) sekä 1-2 vapaavalinnaista elektiiviä (S15).
Discourse Track
Omalla opintolinjalla 3 pakollista opintojaksoa (S4, S5, S6) ja 2-3 vapaavalintaista elektiiviä (S15). Lisäksi muiden linjojen opinnoista yksi johdantokurssi (S1, S7, tai S10) sekä 1-2 vapaavalintaista elektiiviä (S15).
SLA Track
Omalla opintolinjalla 3 pakollista opintojaksoa (S7, S8, S9) ja 2-3 vapaavalintaista elektiiviä (S15)Lisäksi muiden linjojen opinnoista yksi johdantokurssi (S1, S4, tai S10) sekä 1-2 vapaavalintaista elektiiviä (S15).
Literature Track
Omalla opintolinjalla 3 pakollista opintojaksoa (S10, S11, S12) ja 2-3 vapaavalintaista elektiiviä (S15). Lisäksi muiden linjojen opinnoista yksi johdantokurssi (S1, S4, tai S7) sekä 1-2 vapaavalintaista elektiiviä (S15).
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen