Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0707 SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Pohjoismaisten kielten syventävien opintojen tavoitteena on saavuttaa tieteellinen näkemys ruotsin kielen rakenteesta, sen vaihtelusta ja pohjoismaisten kielten historiasta, omaksua kielitieteellisen tutkimuksen käytännöt ja soveltaa niitä omaan tutkimustyöhön pro gradu -tutkielmassa (tai sivuaineen tutkielmassa). Lisäksi opiskelijan on mahdollista syventää norjan ja tanskan kielen ja niiden kirjallisuuden tuntemustaan.

Sisältö

Huomattava osa syventävistä opinnoista koostuu valinnaisista opintojaksoista. Kaikille pakollisia opintojaksoja ovat kieliteorian kirjatentti, metodiikkakurssi ja tutkielmaseminaari, jossa aloitetaan pro gradu -tutkielman (tai sivuaineen tutkielman) laatiminen. Lisäksi opiskelijat suorittavat yhden kahdesta valinnaisesta kirjatentistä. Muut opintojaksot valitaan neljästä eri blokista siten, että opiskelija valitsee yhteensä vähintään neljä opintojaksoa kolmesta eri blokista.

Kieliharjoittelu on kaikille pakollinen ja se on suoritettava viimeistään syventävissä opinnoissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Syventävien opintojen suorittaminen edellyttää aineopintojen suorittamista vähintään hyvin tiedoin. Metodiikkakurssin ja seminaarin voi aloittaa proseminaarin ja kandidaatin kypsyyskokeen suorittamisen jälkeen.

Suositellaan, että kieliteorian kirjatentti suoritetaan ennen muita syventävien opintojen kirjatenttejä.

Syventävien opintojen valinnaiset kurssit voi suorittaa vasta aineopintoihin kuuluvien erikoistumiskurssien jälkeen.

Ainakin kolmen syventävien opintojen valinnaisista opintojaksoista (S4-S7) tulee olla oppiaineen omia luentokursseja tai kirjatenttejä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Pohjoismaiset kielet, FM (Pohjoismaiset kielet)
avaa kaikki

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
Blokit S4. - S7.
Opiskelija valitsee vähintään neljä opintojaksoa vähintään kolmesta eri blokista.
S6. Grannspråk
Opiskelija valitsee vähintään neljä opintojaksoa vähintään kolmesta eri blokista.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen