Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A5. Normatiivinen kielioppi II

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt perusteellisesti joihinkin venäjän kieliopin osa-alueisiin. Hänellä on systemaattinen kuva kyseisistä alueista, hän hallitsee niiden käsitteet ja osaa analysoida kieltä kyseiseltä kannalta. Hänen kielellinen päättelytaitonsa on kehittynyt.

Lisätiedot

Jakson voi suorittaa joko suppeampana tai laajempana (vrt. A7, Venäläinen kulttuuri); tähän osioon voi sijoittaa myös vieraiden kielten aineenopettajaksi tähtääville tarkoitettuja opintojaksoja, joita tarjotaan yhteisesti kaikille vieraiden kielten opiskelijoille (tarkemmat tiedot lukukauden alussa).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
avaa kaikki

A5. Normatiivinen kielioppi II

VEKI0827 A5.a. Leksikologia, V, 3 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen