Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POHF0734 S3. Metodik och seminarium / Seminaari ja metodiikka, 12 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suunnitella tieteellisesti relevantin ja toteuttamiskelpoisen tutkimushankkeen. Hän hallitsee tieteellisen esitystavan ja osaa kirjoittaa tyylillisesti ja kielellisesti hyväksyttävää tieteellistä tekstiä ruotsiksi. Hän kykenee esittelemään omaa tutkimustaan ja kommentoimaan muiden tutkimusta ja heidän kirjoittamiaan tekstejä suullisesti ja kirjallisesti. Hän kirjoittaa pro gradu -tutkielman tai sivuainetutkielman johdanto- ja teoriaosan valmiiksi. Hän kerää tutkielman empiirisen aineiston, analysoi sitä ja esittää osan tuloksista suullisesti ja kirjallisesti seminaarin aikana.

Lisätiedot

Metodiikkakurssi ja seminaari muodostavat kokonaisuuden, joka kestää 5 periodia. Kumpikin opintojakso arvioidaan ja niiden opintosuoritus merkitään opintosuoritusrekisteriin erikseen (4 + 8 op). Kokonaisuus alkaa metodiikkakurssilla kevätlukukauden periodissa III ja jatkuu seminaarilla saman kevään periodissa IV sekä seuraavana lukuvuonna periodeissa I-III. Seminaareihin liittyy henkilökohtaista ohjausta, joka jatkuu tutkielman valmistumiseen asti. Muut opintojaksoja koskevat tiedot, ks. opintojaksojen kuvaukset. Seminaarin päätyttyä tutkielma kirjoitetaan valmiiksi periodissa IV.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
SYVENTÄVÄT OPINNOT (Pohjoismaiset kielet)
avaa kaikki

S3. Metodik och seminarium / Seminaari ja metodiikka

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen