Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKI0800 AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojen yleistavoitteet ovat
- nykysaksan yleiskielen sekä suullisen että kirjallisen tuottamisen hyvä taito
- yleiskuva oppiaineen tutkimuskohteista ja -tuloksista; nykysaksan yleiskielen kokonaisrakenteen ja valikoitujen erikoisalueiden hyvä hallinta; saksan kielen kehitysvaiheiden ja muuttumisilmiöiden kohtalainen hallinta erityisesti taustana nykysaksan morfologialle ja syntaksille
- saksaa puhuvien maiden (Saksa, Sveitsi, Itävalta) yleisen kulttuuritaustan laajempi tuntemus; yleiskuva saksalaisesta kirjallisuudesta eri aikakausina sekä alustava perehtyminen saksalaisen kirjallisuuden analyysiin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Aineopintojen proseminaarissa kirjoitetaan kandidaatintutkielma, jonka pohjalta suoritetaan kypsyyskoe humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoa varten.

Opintojaksokuvaukset on annettu vain luennoitavista kursseista. Muut opintojaksot on mahdollista suorittaa sopimuksen mukaan kirjatentteinä tai kirjareferaatteina. Tiedot opintojaksojen suorittamisesta kirjatentteinä/kirjareferaatteina ovat nähtävissä saksalaisen filologian ilmoitustaululla ja verkkosivuilla olevassa kirjallisuuslistassa.

Saadakseen loppumerkinnän aineopinnoista saksalaisen filologian linjan pää- ja sivuaineopiskelijan on suoritettava kurssit "Fonetiikan perusteet" ja "Suomen kielen rakenne", jotka sijoitetaan vapaisiin opintoihin.

Opintokokonaisuudesta vastaa saksan kielen professori Kari Keinästö.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Saksan kieli: saksalainen filologia, HuK (Saksan kieli, saksalainen filologia)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen