Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SAKI0900 SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen yleistavoitteet ovat
-nykysaksan yleiskielen ja tieteellisen yleiskielen sekä suullisen että kirjallisen tuottamisen hyvä taito
-perus- ja aineopinnoissa hankittujen tietojen syventäminen ja erikoistuminen johonkin kielitieteen alaan: sovellus omakohtaiseen kielitieteellisen työskentelyn harjoitteluun
-kyky seurata kielitieteen ja erityisesti saksan kielen tutkimusta sekä analysoida kriittisesti oman alan aineistoa ja yleensäkin omaksua kriittinen tieteellinen ajattelutapa
-perehtyä tarkemmin johonkin saksalaisen kaunokirjallisuuden lajiin, aikakauteen ja tyylisuuntaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opintokokonaisuudesta vastaa saksan kielen professori Kari Keinästö.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Saksan kieli: saksalainen filologia, FM (Saksan kieli, saksalainen filologia)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen