Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITKA0001 AINEOPINNOT, ITALIA, ITALIAN KÄÄNTÄMINEN, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Kääntämisen linjan opintojen tavoitteena on hyvän kirjallisen ja suullisen kielitaidon saavuttaminen, kielitiedon kartuttaminen, käännösviestinnän menetelmiin perehtyminen ja käännösviestinnän perustaitojen hankkiminen.

Sisältö

Kääntämisen linjan valitseva opiskelija painottaa Kieli- ja viestintäopinnot -moduulin jaksoja. Kääntämisen pääaineopiskelijan on suoritettava osana tutkintoa 15 op:n laajuiset ja sivuaineopiskelijan 11 op:n laajuiset kääntämisen suomen kielen opinnot. Näiden opintojen kuvaukset löytyvät opinto-oppaasta kohdasta Kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot. Opintojen tulee olla valmiina aineopintojen loppumerkintää haettaessa. Mikäli kääntämisen linjan valinnut aikoo hakea opettajan pedagogisiin opintoihin, hänen on suoritettava lisäopintoina kurssit Yhteiskunta ja kulttuuri II, Historia II ja Kirjallisuus II.


I Kielitieto (4 op P)
A 1 Kielioppi II, P 4 op
A 2 Kielen historia II, V 3 op
A 3 Kielioppiharjoitukset, V 2 op

II Kieli- ja viestintäopinnot (17 op P)
A 4 Kirjallinen ja suullinen viestintä II, P 3 op
A 5 Tieteellinen kirjoittaminen I, Pp 3 op
A 6 Käännösviestintä it-su II, Pk 4 op
A 7 Käännösviestintä su-it II, V 4 op
A 8 Erikoisalojen käännösviestintä I, Pk 7 op
A 9 Terminologia, V 3 op
A 10 Tulkkauksen perusteet, V 2 op
A 11 Italian tulkkausviestintä, V 1 op
A 12 Kulttuurien välinen viestintä, V 3 op
A 13 Johdatus käännösviestinnän ammatteihin, V 2 op
A 14 Kääntäjän ammattitietous, V 2 op
A 15 Työelämätietous, V 2 op
A 16 Johdatus italialaiseen filologiaan, V 2 op
A 17 Lähempi tutustuminen kielen variantteihin (Il cinema parla italiano), V 2 op
A 18 Etymologia, V 2 op
A 19 Sovellettua leksikologiaa, V 2 op
A 20 Pragmatiikka, V 2 op

III Yhteiskunta- ja kulttuuritietous
A 21 Yhteiskunta ja kulttuuri II, Pkk 3 op
A 22 Historia II, Pkk 3 op
A 23 Kirjallisuus II, Pkk 4 op
A 24 Lähempi tutustuminen Italian yhteiskuntaan ja kulttuuriin II, V 3 op
A 25 Lähempi tutustuminen Italian historiaan II, V 3 op
A 26 Lähempi tutustuminen Italian kirjallisuuteen II, V 3 op
A 27 Storia dell'arte I, V 2 op
A 28 Storia dell'arte II, V 2 op
A 29 La storia della conoscenza della Finlandia in Italia, V 2 op
A 30 Italian kulttuuri- ja sivistyshistoria, V 2 op
A 31 Tapahistoria, V 2 op
A 32 Tutustuminen Italian yritysmaailmaan, V 2 op

IV Harjoittelu (3 op P)
A 33 Kieliharjoittelu, P 3 op
A 34 Työharjoittelu, V 3-5 op

V Tutkielmaopinnot (15 op P)
A 35 Kääntämisen teoriat ja tutkimus, Pp 3 op
A 36 Kielellisen viestinnän tutkimus I, V 3 op
A 37 Kieli- ja käännösteknologia, Pk 2 op
A 38 Proseminaari ja HuK-tutkielma, Pp 10 op

Latinan alkeiskurssin suorittamista suositellaan erityisesti pääaineopiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Opiskelijan on saatava aineopinnoista vähintään arvosana 3 voidakseen jatkaa syventäviin opintoihin.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Italia: italian kääntäminen, HuK (Italia, italian kääntäminen)
avaa kaikki

AINEOPINNOT, ITALIA, ITALIAN KÄÄNTÄMINEN

Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op. P: pakollinen kaikille; Pp: pakollinen pääaineopiskelijoille; Pk: pakollinen kääntämisen linjan opiskelijoille; Pkk: pakollinen kielen ja kulttuurin linjan opiskelijoille; V: valinnainen
I KIELITIETO 4–9 op
Pakollinen opintojakso: A1
ITKI0691 A1. Kielioppi II, P, 4 op
IV HARJOITTELU 3–8 op
Pakollinen opintojakso: ITKA: A33
V TUTKIELMAOPINNOT 15–17 op
Pakolliset opintojaksot kääntämisen linjan pääaineopiskelijoille: ITKA: A35, ITKA: A37 ja ITKA: A38
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen