Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ENGL2000 ENGLANNIN KIELEN AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Englannin kielen aineopintojen tavoitteena on syventää kielitiedon tuntemusta, perehtyä syvemmin englannin kieleen, kirjallisuuteen ja kulttuuriin, kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoa sekä valmistaa opintolinjan ('track') valitsemiseen.

Työelämävalmiuksista korostuvat suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot englannin kielessä. Kääntämisen ja tulkkauksen linjalla panostetaan lisäksi suomen kielen erinomaiseen hallintaan sekä perehdytään kulttuurierojen merkitykseen viestinnässä. Opiskelijan tiedonhakuvalmiudet ja tekstinkäsittelytaidot kehittyvät edelleen. Aineopinnoissa korostuvat myös ajan- ja projektinhallintataidot. Opiskelijalle kehittyy taito suunnitella ajankäyttöään ja työskennellä annettujen aikataulujen mukaisesti sekä kyky sitoutua pitkäjänteiseen työhön. Myös neuvottelu- ja palautteenantotaitoja harjoitellaan.

Sisältö

Perusopinnoista on saatava vähintään hyvät tiedot, jotta voi jatkaa aineopintoihin. Viimeistään Grammar 2 -kurssia aloitettaessa on perusopintojen oltava suoritettu. Saadakseen aineopintojen loppumerkinnän opiskelijan on suoritettava myös Suomen kielen rakenne (2 op), joka sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintoihin.

Aineopinnoissa kaikille yhteisiä pakollisia opintojaksoja on kolme (A1 - A3). Pakollisia ovat lisäksi linjojen esittelykurssit (core courses), joissa kuudesta tarjolla olevasta kurssista (A4 - A9) on valittava vähintään kolme. Proseminaari (A11) on pakollinen kaikille pääaineopiskelijoille sekä niille sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat jatkaa syventäviin opintoihin. Pakollisista opintojaksoista sekä kolmesta esittelykurssista tulee yhteensä 25 op. Kääntämisen ja tulkkauksen linjalla puuttuvat 10 op kootaan kääntämisen kursseista (A10) tai muilla linjoilla ylimääräisistä core-kursseista ja optioista. Optioita on jälkimmäisessä tapauksessa suoritettava vähintään kaksi. Lisäksi tarjolla on vuosittain vaihtuvia valinnaisia kursseja eli optioita (A12).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Linjojen esittelykurssit suositellaan suoritettavaksi ensimmäisen vuoden keväällä. Kääntämisen ja tulkkauksen linjalle aikovilla opiskelijoilla kolmeen valittuun esittelykurssiin kuuluvat automaattisesti jaksot A8 ja A9 (Käännösviestinnän esittelykurssit A & B). Näistä esittelykurssi B suoritetaan kuitenkin vasta toisen vuoden syksyllä, joten ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijoiden tarvitsee suorittaa vain kaksi esittelykurssia. Saadakseen suoritusmerkinnän kääntämisen ja tulkkauksen linjan aineopinnoista opiskelijan on esittelykurssi A:n ja B:n lisäksi suoritettava myös kohdan A10 kurssit Englanti-suomi II ja Suomi-englanti I sekä Käännöstutkimuksen suuntauksia. Kääntämisen ja tulkkauksen linjalla aineopintojen optioiden suorittaminen ei ole pakollista, koska aineopintojen minimilaajuus (35/45 op) täyttyy jo pakollisista kursseista.
Kääntämisen ja tulkkauksen linjan opiskelijoiden tutkintoon kuuluvat pakollisena sivuaineena kääntämisen ja tulkkauksen suomen kielen opinnot, jotka suositellaan aloitettavaksi 2. opiskeluvuoden syksyllä. Kokonaisuuden laajuus on 15 op (pääaine) tai 11 op (sivuaine), ja sen voi sijoittaa sivuaineeksi joko HuK- tai FM-tutkintoon. Kun kaikki kurssit on suoritettu, niistä haetaan kokonaisuusmerkintä suomen kielen lehtori Ulla Palomäeltä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Englannin kieli, HuK (Englannin kieli)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen