Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansainvälisen liikeviestinnän opintokokonaisuus, 25 op

Sisältö

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toimia yritysten ja organisaatioiden kansainvälisissä, monikulttuurisissa ja monikielisissä viestintätilanteissa ja liiketoimintaympäristöissä kieli- ja kulttuurisidonnaisuudet ymmärtäen. Opiskelijalla on hyvät suullisen ja kirjallisen liikeviestinnän taidot vähintään kolmessa eri kielessä.

Opintokokonaisuus toteutetaan pääasiassa kielten ja liikeviestinnän oppiaineiden yhteistyönä.

Opintokokonaisuuden suorittaminen

Opintokokonaisuuden laajuus on vähintään 25 op. Kokonaisuuteen kuuluu yksi kaikille pakollinen opintojakso, joka suoritetaan englannin kieleen ja liikeviestintään. Pakollisen opintojakson (EN15) lisäksi opiskelija valitsee kokonaisuuteen opintoja vähintään kolmen (3) eri liikeviestinnän oppiaineen alla luetelluista opintojaksoista.

Opintokokonaisuus suositellaan sisällytettäväksi KTM-tutkintoon. Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti vähintään 25 opintopisteen laajuisesti opintokokonaisuuden opintojaksoja saadakseen tutkintotodistukseen merkinnän opintokokonaisuuden suorittamisesta. Tähän laajuuteen luetaan mukaan kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, onko kyseinen opintojakso luettu tutkintoon vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen tai ko. kieliaineen sivuaineen laajuuteen.

avaa kaikki

Kansainvälisen liikeviestinnän opintokokonaisuus

Pakollisen opintojakson EN15 lisäksi opiskelija valitsee opintoja vähintään kolmen eri liikeviestinnän oppiaineen alla luetelluista opintojaksoista.
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Rahoitus ja sijoitustoiminta
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Yleistieteelliset opinnot