Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KEKO9000 Kestävän kehityksen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Kestävä kehitys haastaa yrityksiä, yhteisöitä ja yksilöitä muuttamaan ajattelu- ja toimintatapojaan. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus (KEKO) on Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien opiskelijoille tarjottava opintokokonaisuus, jonka avulla vastataan kestävän kehityksen haasteeseen sekä luodaan opiskelijoille osaamispääomaa työmarkkinoille. Opintokokonaisuus pohjautuu TY:ssa ja TuKKK:lla tarjolla oleville kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan opintojaksoille. Opintokokonaisuutta suositellaan osaksi opiskelijan ylempää tutkintoa, mutta se on mahdollista suorittaa myös osana alempaa tutkintoa.

KEKO:ssa opiskelija oppii ymmärtämään kestävän kehityksen määritelmää sen eri ulottuvuuksia ja niiden riippuvuussuhteita tarkastelemalla. Kokonaisuudessa käsitellään kestävää kehitystä sen sosiaalisesta, ympäristöllisestä, taloudellisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. Tavoitteena on mahdollistaa eri tieteenalojen opiskelijoiden keskustelua ja toisiltaoppimista.

Sisältö

KEKO:n 25 opintopisteen opinnot koostuvat pakollisesta tiimityöosuudesta "Kestävän kehityksen integrointi ja hallinta" KEKO0001 (10 op) ja vapaavalintaisista kestävän kehityksen eri osa-alueiden kursseista (15 op).

Kestävän kehityksen vapaavalintaiset opintojaksot (yhteensä vähintään 15 op) Turun yliopiston eri tiedekunnissa ja Turun kauppakorkeakoulussa järjestettäviä kursseja kestävän kehityksen eri osa-alueilta: taloudellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurisesti kestävä kehitys. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijan osaamista niiltä kestävän kehityksen osa-alueilta, joissa hänen aiempi osaamisensa ei vielä ole kovin vahva.

Valittavien kurssien listaus löytyy opintokokonaisuuden www-sivuilta: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/keko2.aspx

Tiimityöosuus "Kestävän kehityksen integrointi ja hallinta" -opintojakso (10 op):

Kussakin tiimissä opiskelee enintään 10 opiskelijaa, joiden fasilitaattorina toimii 2 asiantuntijaopettajaa. Tiimit rakennetaan mahdollisimman monitieteellisiksi. Tiimit tapaavat lukuvuoden aikana 10 kertaa 2 tuntia kerrallaan.

Opintojakson tapaamiset edistävät kokonaiskuvan rakentamista kestävästä kehityksestä ja sen eri osa-alueiden integroitumisesta. Tavoitteena on edistää eri tieteenalojen opiskelijoiden keskustelua ja toisiltaoppimista. Tapaamisten kuluessa tehdään projektitöitä kestävän kehityksen eri osa-alueilta, joiden avulla opiskelija oppii itsenäistä tiedonhankintaa, raporttien kirjoittamista ja niiden esittelyä sekä projektityöskentelytapoja asiasisällön oppimisen lisäksi. Projektityöt tehdään tiimeissä varsinaisten tapaamisten ulkopuolella. Tiimityöosuudessa kirjoitetaan tapaamisista oppimispäiväkirjaa.

Edellytykset

Opintokokonaisuuteen otetaan vuosittain max. 30 opiskelijaa. Haku on vuosittain huhtikuussa. Lisätietoja hausta: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/home.aspx

Lisätiedot

Lisätietoa: https://intranet.utu.fi/fi/sivustot/keke/keke/Sivut/home.aspx sekä keko@utu.fi

Kokonaisuus arvostellaan asteikolla 1-5.

avaa kaikki

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Rahoitus ja sijoitustoiminta
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Yleistieteelliset opinnot