Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Palveluliiketoiminnan opintokokonaisuus, 25 op

Sisältö

Palvelut ovat jo pitkään kasvattaneet merkitystään paitsi liike-elämässä myös akateemisen tutkimuksen kohteena. Palveluilla on merkittävä työllistävä vaikutus sekä julkisella että yksityisellä sektorilla, ja yhä useampi innovaatio on luonteeltaan tietointensiivinen, korkeatasoista osaamista edellyttävä palvelutuote. Lisäksi yritykset tarjoavat yhä useammin kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jotka perustuvat palvelujen ja tavaroiden yhdistämiseen.

Palvelujen kasvava merkitys on lisännyt tarvetta palveluliiketoiminnan erikoisosaamiselle. Liike-elämässä tarvittavia taitoja ovat erityisesti palvelujen suunnittelu, kaupallistaminen ja markkinointi. Lisäksi edellytetään taitoa hallita monimutkaisia palveluprosesseja, palvelujen ostoon ja myyntiin liittyviä toimintoja sekä kykyä johtaa asiantuntijatiimejä ja päivittäistä asiakaspalvelutyötä. Palveluliiketoiminnan opintokokonaisuus pyrkii kehittämään opiskelijoiden edellytyksiä vastata ajankohtaisiin liiketoimintahaasteisiin. Opintokokonaisuus antaa opiskelijoille valmiuksia palvelujen suunnitteluun, kaupallistamiseen, markkinointiin ja johtamiseen, ja keskittyy erityisesti tietointensiivisiin yrityspalveluihin (KIBS) sekä digitaalisiin palveluihin. Opiskelija voi oman kiinnostuksensa mukaisesti perehtyä johonkin tiettyyn palveluliiketoiminnan osa-alueeseen yhdistelemällä eri oppiaineiden opintojaksoja. Suositeltavia osa-alueita ovat:

• Tietointensiiviset yrityspalvelut. Suositeltavat opintojaksot: MA3, MA6, MAS9/KVS55, JO4.
• Korkean teknologian palveluliiketoiminta. Suositeltavat opintojaksot: TJ9/MA19, TJS6, MA6, JO10, YR1.
• Kansainvälisen palveluliiketoiminnan kehittäminen. Suositeltavat opintojaksot: MAS9/KVS55, KVS20/MAS21, TJS6, LOGS11, YR1, YR3.

Opiskelijan on valittava tutkintokohtaisesti opintokokonaisuuteen sisällytettyjä opintojaksoja vähintään 25 opintopisteen laajuisesti saadakseen suoritusmerkinnän tutkintotodistukseen. Tähän laajuuteen sisällytetään kaikki opintokokonaisuuteen kuuluvat opinnot riippumatta siitä, luetaanko ne pää- tai sivu-aineopintoihin. Opiskelijoita kannustetaan vahvasti valitsemaan opintojaksoja useammasta oppiaineesta. Suositus on, että opintokokonaisuus suoritetaan osana maisterivaiheen opintoja.

Mahdollisesti aiemmin suoritetut nyt jo opetustarjonnasta poistuneet opintojaksot on myös mahdollista lukea hyväksi palveluliiketoiminnan opintokokonaisuuteen:

TJ20 ICT-innovaatiosta palveluliiketoiminnaksi, 6 op
YR1/TJ19 New Business Models, 5 op
TJS4/YRS10 eServices, 6 op
YR4 Business Competence and Innovations, 5 op
YR8 Entrepreneurship and Business Growth, 6 op
TJS6 Management of International IT, 6 op

avaa kaikki

Palveluliiketoiminnan opintokokonaisuus

Suoritettava vähintään 25 opintopistettä
TJ093221 TJS6 Software Business, 6 ECTS
Turun kauppakorkeakoulu
Yhteiset opinnot
Opintokokonaisuudet
Matkailuliiketoiminta
Rahoitus ja sijoitustoiminta
Baltic Sea Business & Society
Business and Innovation Development
Oikeustaloustiede
MDP in Futures Studies (MA)
Yleistieteelliset opinnot