Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A2. Kreikankielisiä tekstejä, 15 op

Osaamistavoitteet

Kyky apuneuvojen avulla ymmärtää, kääntää ja analysoida kielellisesti, mitallisesti sekä sisällöllisesti kreikankielistä klassisen kauden proosaa ja runoutta.

Sisältö

Kreikankielistä proosaa ja runoutta.

Edellytykset

Tekstejä ei voi suorittaa ennen Kreikkalaisen filologian kohdan P1 suorittamista.

Lisätiedot

Viisi 3 op:n laajuista suoritusta kreikkalaisia tekstejä. Tekstit voidaan suorittaa tekstinluvun kursseilla tai tenttien. Tekstikursseilla opetettavat samantasoiset kreikankieliset tekstit korvaavat tässä mainittuja tekstejä, mutta Homerosta ei voi korvata toisella tekstillä. On suositeltavaa, että opiskelija suorittaa vähintään yhden tekstin itsenäisesti tenttien. Ksenofon, Demosthenes ja Herodotos saatavissa monisteina yliopisto-opettaja Jaana Vaahteralta. Tekstitenteistä ja niihin valmistautumisesta: Tenteissä ei käytetä apuvälineitä. Tekstitentissä kysytään yleensä tietyn jakson käännöstä, kieliopillisia määrittelyjä (esim. yksittäisen sanan muoto ja teema, mahdollisesti esim. sijamuodon funktio kohdassa), syntaksia ja rakenteita (esim. ACI-rakenteiden osoittaminen tekstissä, lauseenjäsenten merkitseminen tekstiin) ja tekstissä esiintyviä nimiä tai ilmiöitä tms. sekä auktoriin, teokseen ja näiden kontekstiin liittyviä kysymyksiä. Runotekstien kohdalla on hallittava myös metriikka. Tentteihin valmistaudutaan sanakirjan, kieliopin ja mahdollisesti kommentaarin sekä tarvittaessa käsikirjojen avulla. Tarkempaa tai poikkeavaa ohjeistusta saa tekstikurssin pitäjältä / tentin vastaanottajalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT (Kreikkalainen filologia)
avaa kaikki

A2. Kreikankielisiä tekstejä

KREI0896 A2.c. Epiikkaa, 3 op
KREI0891 A2.e. Koine-kreikkaa, 3 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen