Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LATI1003 SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa saavutettuja perustietoja ja -taitoja syvennetään 80 op:n laajuisilla opinnoilla, joissa tavoitteena on oppia tieteellisiä menetelmiä ja niiden soveltamista latinankieliseen lähdeaineistoon perustuvaan itsenäiseen työskentelyyn.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Tutkimusseminaariin voi osallistua, kun aineopinnoista on merkintä vähintään hyvin tiedoin. Syventäviin opintoihin sisältyy pääaineopiskelijalta pro gradu -tutkielma (40 op) ja sivuaineopiskelijalta sivuaineen tutkielma (20 op). Syventävät opinnot on mahdollista suorittaa aina 100 opintopisteen laajuuteen asti, jolloin lisäopintopisteitä suoritetaan kohdan S4 teksteistä ja kohdan S5 optiovalikoimasta. Erityisesti pääaineopiskelijoille, jotka suunnittelevat ryhtyvänsä jatko-opiskelijoiksi, suositellaan syventävien opintojen suorittamista 100 opintopisteen laajuisina. Optiota S5.4 ei voi sisällyttää 80 op:n opintoihin. Syventävien opintojen aluksi opiskelija laatii HOPSin yhdessä vastuuhenkilön kanssa. Syventävien opintojen vastuuhenkilö on professori.
S1. Latinan kielitaito
S2. Latinan kielen historia
S3. Klassillisen filologian historia
S4. Tekstejä (S4.a-f)
S5. Optiot
S6. Tutkimusseminaari
S7. Pro gradu -tutkielma.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Latinalainen filologia, FM (Latinalainen filologia)
avaa kaikki

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
LATI0995 S1. Latinan kielitaito, 5 op
S4. Tekstejä (latinalainen filologia) 9 op
Suoritettava 9 opintopistettä.
LATI0998 S4.a. Cicero, 3 op
LATI0957 S4.c. Horatius, 3 op
LATI0999 S4.d. Tacitus, 3 op
LATI0997 S4.e. Quintilianus, 3 op
S5. Optiot (latinalainen filologia)
S5.1. Latina: variaatio ja muutos 2–10 op
Suoritettava 2-10 opintopistettä.
LATI1009 S5.1.a. Plautus, 3 op
LATI0947 S5.1.d. Petronius, 3 op
S5.2. Myöhäisantiikin ja keskiajan latina 5–10 op
Suoritettava 5–10 opintopistettä
LATI0963 S5.2.a. Vulgaarilatina, 2 op
S5.3. Rooman kirjallisuuden tutkimus 5–10 op
Suoritettava 5–10 opintopistettä
LATI1014 S5.7. Harjoittelu, 2–5 op
LATI0917 S6. Tutkimusseminaari, 10 op
S7 Pro gradu -tutkielma / Sivuaineen tutkielma 20–40 op
Suoritettava yksi allaolevista
LATI0914 S7 Pro gradu -tutkielma, 40 op
LATI0916 S7 Sivuaineen tutkielma, 20 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen