Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI1001 PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa opiskelijalle sellainen klassillisen kreikan kielitiedon ja -taidon taso, että hän perusopinnot hyvin tiedoin suoritettuaan kykenee apuneuvoja käyttäen ymmärtämään helpohkoa kreikankielistä proosaa ja runoutta. Antiikintuntemuksen ja -tutkimuksen osalta tavoitteena on tutustuttaa opiskelija alaan kuuluviin tieteenhaaroihin ja tutkimusmenetelmiin sekä antaa yleiskuva kreikkalaisen yhteiskunnan ja kulttuurin keskeisistä piirteistä.
Tavoitteena on myös antaa välineitä ja apua opiskeluun, ja tästä syystä perusopintoihin liittyy HOPS-työskentelyä ja tiedonhankintataitojen opetusta (ks. P4 Optiot käytöstä luentopassisuorituksiksi).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Saadakseen perusopinnoista vähintään arvolauseen hyvät tiedot opiskelijan on saatava alkeis- ja jatkokursseista vähintään arvosana 3/5.

Lisätiedot

Perusopintojen alussa laaditaan perusopintojen HOPS-ohjaajan yliopisto-opettaja Minna Seppäsen kanssa henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), pääaineopiskelijoille HuK-tutkintoa varten, sivuaineopiskelijoille tarpeen mukaan perus- ja / tai aineopintoihin. Syyslukukaudella järjestetään yhteinen HOPS-tilaisuus, muuten suunnitelman teosta voi olla yhteydessä perusopintojen HOPS-ohjaajaan. Perusopintojen kokonaisuusmerkinnän ja perusopintoja koskevaa opintoneuvontaa antaa yliopisto-opettaja Minna Seppänen.
Kaikki yhdessä jaksossa mainittu kirjallisuus on tarkoitettu kerralla tentittäväksi niin, että jokainen kirja tulee tenttiä hyväksytysti; muuten koko kirjapaketti tulee suorittaa uudelleen.
P1. Kreikan kielen perusteet
-P1.1. Kreikan alkeiskurssi
-P1.2. Kreikan jatkokurssi
P2. Antiikintutkimuksen ala ja metodit
P3. Antiikintuntemus: Kreikka
-P3.1. Kreikan historia ja yhteiskunta
-P3.2. Kreikan kirjallisuuden historia
-P3.3. Antiikin filosofia ja Kreikan uskonto
-P3.4. Antiikin kielet tieteen ja kulttuurin välittäjinä
P4. Optiot

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kreikkalainen filologia, HuK (Kreikkalainen filologia)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen