Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KREI1002 AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot laajentavat kreikan kielitaitoa ja -tietoa sekä Kreikan kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta luettavien tekstien ja proseminaarityöskentelyn kautta, perehdyttävät tutkimusvälineiden, metodien ja lähdeaineiston käyttöön sekä harjaannuttavat kirjallisten töiden laatimiseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Aineopintoja voi alkaa suorittaa heti, kun perusopintojen kohta P1 on suoritettu hyvin tiedoin (alkeis- ja jatkokurssilla tai vapauttavassa kokeessa). Perusopintojen alussa laadittu henkilökohtainen opintosuunnitelma tarkistetaan ja päivitetään aineopintojen yhteydessä yliopisto-opettaja Jaana Vaahteran kanssa. Aineopintojen kokonaisuusmerkinnän antaa yliopisto-opettaja Jaana Vaahtera.
A1. Kreikan kielen tuntemus
-A1.1. Kreikan kieliopin harjoituskurssi
-A1.2. Kreikan kielen fonetiikka ja metriikka
-A1.3. Johdatus kreikan kielen historiaan
-A1.4. Kreikan tekstipaja
A2. Kreikankielisiä tekstejä (A2.a-e)
A3. Kreikkalaisen filologian proseminaari
A4. Aineopintojen lopputentti.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Kreikkalainen filologia, HuK (Kreikkalainen filologia)
avaa kaikki

AINEOPINNOT

Sivuaineopiskelijan ei tarvitse suorittaa kohtaa A3 (proseminaari), joten aineopinnot ovat tällöin laajuudeltaan 35 op.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen