Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KLAR2001 AINEOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA, 35 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnoissa perehdytään antiikintutkimuksen konkreettisiin lähteisiin ja niiden käyttöön historian dokumentteina, klassillisen arkeologian kannalta tärkeisiin kohteisiin ja esineelliseen aineistoon ja arkeologian metodeihin.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kohdat A1., A2.1., ja A6. ovat klassillisten kielten ja arkeologian ohjelmissa olevia jaksoja ja niiden korvaamiseen käytetään vaihtoehtoisia opintoja (A7). Vaihtoehtoiset jaksot käsittelevät antiikin kulttuurin eri piirteitä historiallisen ja arkeologisen aineiston valossa ja perehdyttävät arkeologiseen työhön. Myös kohdassa A2.2. Antiikintutkimuksen lähteitä voi suorittaa enemmän kuin vaaditut 2-3 op korvaaviksi opinnoiksi. Korvaavan suorituksen voi saada myös esim. vierailuluentoja seuraamalla: Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sivuilta löytyy osallistumispassi ja sen ohjeistus (http://www.hum.utu.fi/laitokset/kkl/opetus/). Passin voi saada myös klassillisten kielten yliopisto-opettajalta Jaana Vaahteralta. Klassillisessa arkeologiassa passin voi käyttää kerran perusopintoihin ja kerran aineopintoihin. Passin laajuus on 2 op mutta sitä on mahdollista laajentaa 3 op:n suoritukseksi: laajentamisesta sovitaan yliopisto-opettajan kanssa. Suorituksiksi kelpaavista luennoista ilmoitetaan etukäteen kla-info -listalla: luentojen sopivuudesta voi kysyä klassillisten kielten yliopisto-opettajalta Jaana Vaahteralta, joka myös hyväksyy suorituksen.
Arkeologian perusopinnot ja arkeologian opintojakson A6 (Kenttätyökurssi) suorittaneet voivat osallistua arkeologian opetuskaivauksiin (kohdan KLAR A7 alla ARKE A7).
Klassillisen arkeologian aineopinnot voivat muodostua hyvinkin erilaisiksi eri pääaineiden ja valinnaisuuksien takia. Koska opintojen suorittaminen vaatii lisäksi paljon itsenäistä työskentelyä, tekee jokainen opiskelija aineopintojen aluksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS), johon kirjataan kokonaisuuteen aiotut jaksot. Suunnitelma laaditaan yhdessä klassillisten kielten yliopisto-opettajan Jaana Vaahteran kanssa ja sitä voidaan myöhemmin tarkistaa. Klassillisen arkeologian perus- ja aineopintojen kokonaisuusmerkinnät antaa Jaana Vaahtera.
A1 Arkeologian teoria- ja metodiopinnot (ARKE)
A2 Antiikin tutkimus ja sen lähteet
-A2.1. Joko latinan tai klassisen kreikan alkeet (LATI/KREI)
-A2.2. Antiikintutkimuksen lähteitä (KLAR)
A3 Antiikin topografia (KLAR)
-A3.1. Ateenan topografia II
-A3.2. Rooman topografia II
A4 Kreikkalainen ja roomalainen taide
A5 Antiikin kulttuurihistoria (KUHI)
A6 Kenttätyökurssi (ARKE)
A7 Vaihtoehtoiset opinnot
-A7.a. Esiklassilliset kulttuurit (KLAR)
-A7.b. Antiikin taide ja tekniikka, kohdat 1,2 (KLAR)
-A7.c. Antiikin uskonto ja aatehistoria (KLAR)
-A7.d. Opintomatka tai kaivausharjoittelu, kohdat 1,2 (KLAR)
-A7.e. Rakennusarkeologia (ARKE)
-A7.f. Opetuskaivaus (ARKE).

avaa kaikki

AINEOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA

A2. Antiikin tutkimus ja sen lähteet 2–8 op
Edeltävistä opinnoista riippuen suoritetaan 2-3 tai 7-8 op
1. Joko latinan tai klassisen kreikan alkeet 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
A3. Antiikin topografia 6 op
Suoritettava 6 opintopistettä
ARKE1061 A6 Kenttätyökurssi, 4 op
A7. Vaihtoehtoiset opinnot
Seuraavista kohdista valitaan vapaasti tarvittava määrä suorituksia korvaamaan klassillisten kielten tai arkeologian kanssa päällekkäisiä suorituksia.
A7.b. Antiikin taide ja tekniikka 2–6 op
Suoritettava 2–6 opintopistettä
A7.d. Opintomatka tai kaivausharjoittelu 5 op
Suoritettava yksi allaolevista
KLAR1026 1. Kaivausharjoittelu, 5 op
KLAR1021 2. Opintomatka, 5 op
ARKE1513 A7 Opetuskaivaus, 3 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen