Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KLAR1007 PERUSOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopintojen tavoitteena on saavuttaa antiikin maailman ja antiikin kulttuurien keskeisten piirteiden tuntemus sekä perehtyä antiikin tutkimuksen ja arkeologisen tutkimuksen peruskäsitteistöön.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Kokonaisuus muodostetaan osaksi klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin ja arkeologian opetussuunnitelmissa olevista opintojaksoista. Jaksot P1, P2 ja P3 kuuluvat myös arkeologian tai klassillisten kielten opetussuunnitelmiin. Nämä jaksot (P1, P2 ja P3) korvataan erikseen sovittavilla kirjapaketeilla kohdasta P7. Korvaavan suorituksen voi saada myös esim. vierailuluentoja seuraamalla: Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen sivuilta löytyy osallistumispassi ja sen ohjeistus (http://www.hum.utu.fi/laitokset/kkl/opetus/). Passin voi saada myös klassillisten kielten yliopisto-opettajalta Jaana Vaahteralta. Klassillisessa arkeologiassa passin voi käyttää kerran perusopintoihin ja kerran aineopintoihin. Passin laajuus on 2 op mutta se on mahdollista laajentaa 3 op:n suoritukseksi: laajentamisesta sovitaan Jaana Vaahteran kanssa. Suorituksiksi kelpaavista luennoista ilmoitetaan etukäteen kla-info -listalla: luentojen sopivuudesta voi kysyä klassillisten kielten yliopisto-opettajalta Jaana Vaahteralta, joka myös hyväksyy suorituksen.
Erikseen on huomattava, että mikäli opiskelija tarvitsee klassillisten kielten perusopintoihin korvaavia opintoja (kohtien P1-P3 korvaamiseen), suoritetaan kohta P5 aina 4 op suuruisena, siis sekä Ateenan että Rooman topografia. Korvaaviksi opinnoiksi voidaan sopia myös kohdan A7 suorituksia. Korvaavat suoritukset kirjataan etukäteen henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (HOPS), joka tehdään opintojen alkuvaiheessa klassillisten kielten yliopisto-opettajan Jaana Vaahteran kanssa. Klassillisen arkeologian perus- ja aineopintojen kokonaisuusmerkinnät antaa Jaana Vaahtera.
Kaikki yhdessä mainittu kirjallisuus on tarkoitettu kerralla tentittäväksi: useamman kirjan tentissä jokaisen kirjan osuuden on oltava hyväksytty, muuten koko kirjapaketti tulee tenttiä uudelleen. Kirjatentin sijaan voi suorittaa luentokurssin mikäli sopiva kurssi järjestetään.
P1 Johdatus arkeologiaan (ARKE)
P2 Antiikintutkimuksen ala ja metodit (KLAR)
P3 Antiikin historia ja yhteiskunta (KLAR)
P4 Johdatus klassilliseen arkeologiaan (KLAR)
P5 Ateenan tai Rooman topografia (KLAR)
P6 Antiikin kulttuurihistoria (KUHI)
P7 Optiot (KLAR).

avaa kaikki

PERUSOPINNOT, KLASSILLINEN ARKEOLOGIA

P5. Ateenan tai Rooman topografia 2–4 op
Suoritettava 2–4 opintopistettä
KLAR1042 Ateenan topografia, 2 op
KLAR1022 Rooman topografia, 2 op
P7. Optiot: klassillinen arkeologia 2–12 op
Tässä kohdassa sovitaan kirjapaketti, joka vastaa opintopistemäärältään korvattavia päällekkäisiä opintoja kohdissa P1-3. Huomaa kuitenkin, että mikäli korvaavia suorituksia tarvitaan, suoritetaan kohta P5 aina 4 op suuruisena, siis sekä Ateenan että Rooman topografia.
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen