Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0293 ESPANJA, ESPANJAN KIELI, SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen tavoitteena on syventää aineopinnoissa jo saavutettuja kirjallisia ja suullisia kielen taitoja sekä perehdyttää opiskelija espanjan nykykielen tutkimukseen ja sen metodologiaan. Valinnaisista opinnoista opiskelija voi muodostaa kiinnostuksen kohteensa mukaisen kokonaisuuden. Kurssivalinnoissa suositellaan seminaarin ja pro gradu -tutkielman aiheen huomioimista. Tutkielmaseminaariin voi osallistua vasta, kun proseminaari ja kandidaatintutkinto on suoritettu. Aineopintojen kokonaisuusmerkinnän arvosanan on oltava vähintään 3.

Pääaineopiskelijaa suositellaan suorittamaan myös jonkin toisen romaanisen kielen alkeiskurssi (ranska, italia, portugali, katalaani, romania tai latina), mikäli hänellä ei ole jokin näistä sivuaineena. Alkeiskurssi sijoitetaan vapaisiin opintoihin.

Sisältö

Syventävien opintojen kokonaisuus tulee koostaa niin, että pakollisen tutkielmaseminaarin ja tutkielman lisäksi opiskelija suorittaa vapaavalintaisia jaksoja vähintään 34 op.

Opintojaksot S1.-S20. ovat vapaavalintaisia opintojaksoja, jotka voi sisällyttää joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin.

I KIELITIETO

S1. Diskurssianalyysi, 2 op
S2. Johdatus pragmatiikkaan, 2 op
S3. Kielipolitiikka ja kieli-ideologiat, 2 op
S4. Korpuslingvistiikka, 2 op
S5. Kulttuurienvälinen viestintä, 2 op
S6. Latinalaisen Amerikan kielisosiologia, 3 op
S7. Leksikologia, 2 op
S8. Puhutun espanjan kielen ominaisuuksia, 2 op
S9. Semantiikka, 2 op
S10. Soveltava kielitiede, 2 op
S11. Antropologinen lingvistiikka, 3 op
S12. Espanjan sosiolingvistiikka, 3 op
S13. Espanjan murremaantiede, 2 op
S14. Johdatus kreolikieliin, 3 op
S15. Kenttätyön metodit, 2 op
S16. Espanjan kielikontaktit, 3 op
S17. Näkökulmia romaanisiin kieliin, 2 op
S18. Psykolingvistiikka, 2 op
S19. Kielenoppimisen ja opettamisen teknologia, 3 op

II KIRJALLISUUS JA KULTTUURI

S20. Espanjan nykykirjallisuus (sis. kirjallisuusanalyysi), 3 op
S21. Espanjankielisen Amerikan nykykirjallisuus (sis. kirjallisuusanalyysi), 3 op

III TYÖELÄMÄÄN LIITTYVÄT VALINNAISET

S22. Työharjoittelu, 2-6 op
S23. Projektiharjoittelu 2-6 op
S24. Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2-5 op

IV TUTKIELMAOPINNOT (pääaineopiskelijat 46 op P / sivuaineopiskelijat 26 op P)

S25. Tutkielmaseminaari, 6 op P
S26. Pro gradu -tutkielma, 40 op P (pääaine)
S27. Sivuaineen tutkielma, 20 op P (sivuaine)

V MUUT OPINNOT

S28. Valinnaisia opintoja, 2-6 op
S29. Sosiolingvistisen kirja-arvostelun laatiminen, 1–3 op
S30. Vuorovaikutuksen tutkimuksen uudet suuntaukset, 5 op


Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja: espanjan kieli, FM (Espanja, espanjan kieli)
avaa kaikki

ESPANJA, ESPANJAN KIELI, SYVENTÄVÄT OPINNOT

Sivuaineopiskelijat 60 op, pääaineopiskelijat 80 op
IV TUTKIELMAOPINNOT (46 op P / 26 op P)
Sivuaineopiskelijat 26 op/Pääaineopiskeljat 46 op
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen