Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TUTKIMUS, 10 op

Osaamistavoitteet

-

Sisältö

Pääaineopiskelijoiden aineopintoihin kuuluu pakollisena osuutena 10 op:n proseminaarikokonaisuus, joka muodostuu johdantokurssista, tieteellisen kirjoittamisen kurssista, proseminaarista sekä HuK-kirjoituskokeesta.

Lisätiedot

Varsinainen proseminaarityö eli kandidaatin tutkielma kirjoitetaan ranskaksi. Koko lukuvuoden kestävä proseminaarikokonaisuus suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuonna.

Huom! Proseminaari on pakollinen myös niille sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat suorittaa syventävät opinnot ranskan kielessä.

Pääaineopiskelijat kirjoittavat proseminaarityön pohjalta kirjallisen suomenkielisen kypsyysnäytteen (josta ei saa erillisiä opintopisteitä). Tiedekunnan tenttipäivänä suoritettavaan HuK-tutkinnon kypsyysnäytteeseen ilmoittaudutaan tiedekunnan kansliassa 10 päivää ennen tenttiä. Kokeeseen voi ilmoittautua, kun äidinkielen kirjallisen viestinnän kurssi on suoritettu ja kandidaatintutkielma on kirjoitettu, sisällöllisesti korjattu, kieliasultaan viimeistelty ja proseminaari-istunnossa käsitelty. Kokeen voi siis suorittaa aikaisintaan huhtikuun tenttipäivänä. Proseminaarin vastuuhenkilöt tarkastavat kirjoituskokeen yhdessä suomen kielen lehtorin kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
AINEOPINNOT, RANSKA, RANSKAN KIELI (Ranska, ranskan kieli)
avaa kaikki
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen