Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ESKI0292 ESPANJA, ESPANJAN KIELI, AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojen tavoitteena on laajentaa perusopinnoissa saavutettua hyvää espanjan kielen suullista ja kirjallista taitoa, perehtyä syvemmin kielitiedon eri osa-alueisiin ja etenkin espanjan nykykieleen. Tavoitteena on myös tutustuttaa opiskelija espanjankielisten maiden kirjallisuuteen ja historiaan. Aineopinnot pyrkivät antamaan opiskelijalle sellaiset tiedot ja taidot, jotka riittävät esimerkiksi opettajan ammatissa tai liike-elämän palveluksessa toimimiseen.

Sisältö

Kielitaito-osuuden kurssit ovat pakollisia. Kielitieto-osuudessa on kolme pakollista kurssia ja useita valinnaisia kursseja. Kirjallisuus ja historia -osuudessa on myös pakollisia ja valinnaisia opintojaksoja. Opintokokonaisuus voi olla laajempi kuin 45 op, mikäli opiskelija suorittaa enemmän valinnaisia opintojaksoja espanjan kielen aineopinnoista.

Proseminaari on pakollinen pääaineopiskelijoille ja niille sivuaineopiskelijoille, jotka aikovat suorittaa espanjasta myös syventävät opinnot. Proseminaariin sisältyy HuK-tutkielman suorittaminen, jonka pohjalta kirjoitetaan suomenkielinen kypsyysnäyte (josta ei saa erillisiä opintopisteitä). Kypsyysnäyte suoritetaan tiedekunnan tenttipäivänä, ja siihen ilmoittaudutaan 10 päivää ennen tenttiä tiedekunnan kansliassa. Opiskelija voi ilmoittautua kokeeseen sen jälkeen, kun hän on esittänyt proseminaarityön, tehnyt palautteen mukaiset muutokset ja jättänyt vastuuopettajalle valmiin kandidaatintutkielman arvosteltavaksi. Ilmoittautumisen yhteydessä tiedekunta tarkistaa, että äidinkielen kirjallisen viestinnän kurssi on suoritettu. Suomen kielen lehtori tarkastaa kypsyyskokeen kielen, proseminaarin vastuuopettaja asiasisällön.

Tutkintoon pakollisena kuuluva Suomen kielen rakenne (2 op) tulee suorittaa ennen aineopintojen loppumerkinnän hakemista. Kurssi sijoitetaan tutkinnon vapaisiin opintoihin.

Opintojaksot A7.-A24. ja A29.-A30. ovat vapaavalintaisia opintojaksoja, jotka voi lukea joko aineopintoihin tai syventäviin opintoihin.

I KIELITAITO (pääaine 9 op P / sivuaine 6 op P)

A1. Keskustelu- ja ainekirjoitusharjoitukset, 3 op P
A2. Kieliharjoittelu espanjankielisessä maassa, 3 op (pääaine P)
A3. Käännösharjoitukset, 3 op P

II KIELITIETO (7 op P)

A4. Espanjan kielen historia, 2 op P
A5. Amerikan espanja 3 op P
A6. Deskriptiivinen kielioppi, 2 op P
A7. Diskurssianalyysi, 2 op
A8. Johdatus pragmatiikkaan, 2 op
A9. Kielipolitiikka ja kieli-ideologiat, 2 op
A10. Korpuslingvistiikka, 2 op
A11. Kulttuurien välinen viestintä, 2 op
A12. Latinalaisen Amerikan kielisosiologia, 3 op
A13. Leksikologia, 2 op
A14. Puhutun espanjan kielen ominaisuuksia, 2 op
A15. Semantiikka, 2 op
A16. Soveltava kielitiede, 2 op
A17. Antropologinen lingvistiikka 3 op
A18. Espanjan sosiolingvistiikka, 3 op
A19. Espanjan murremaantiede, 2 op
A20. Johdatus kreolikieliin, 3 op
A21. Kenttätyön metodit, 2 op
A22. Espanjan kielikontaktit, 3 op
A23. Näkökulmia romaanisiin kieliin, 2 op
A24. Psykolingvistiikka, 2 op
A25. Kielen oppiminen ja opettaminen 3 op
A26. Pedagoginen kielioppi, 3 op
A27. Kielenoppimisen ja opettamisen teknologia, 3 op

III KIRJALLISUUS JA HISTORIA (6 op P)

A28. Espanjan kirjallisuuden historia, 3 op P
A29. Espanjankielisen Amerikan kirjallisuuden historia, 3 op P
A30. Espanjan nykykirjallisuus (sis. kirjallisuusanalyysi), 3 op
A31. Espanjankielisen Amerikan nykykirjallisuus (sis. kirjallisuusanalyysi), 3 op

IV JOHDATUS TUTKIMUKSEEN

A32. Proseminaari ja HuK-tutkielma, 10 op (pääaine P)

V MUUT OPINNOT

A33. Valinnaisia opintoja 2-6 op
A34. Tieteellisen symposiumin järjestäminen (projektiharjoittelu) 2-5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja: espanjan kieli, HuK (Espanja, espanjan kieli)
avaa kaikki

ESPANJA, ESPANJAN KIELI, AINEOPINNOT

Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op
II KIELITIETO (7 op P)
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Espanja, espanjan kieli
Espanja, espanjan kääntäminen