Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOTK7916 Kotimainen kirjallisuus, aineopinnot pääaine, 45 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tietämys suomalaisesta kaunokirjallisuudesta ja sen historiasta syvenee. Opiskelija tuntee myös maailmankirjallisuuden historian pääpiirteet ja kirjallisuudentutkimuksen teoreettiset lähtökohdat sekä eri tutkimussuuntausten ongelmanasettelut pääpiirteissään. Opiskelija kykenee hyödyntämään teoreettista, kirjallisuushistoriallista ja valitsemistaan kirjallisuudentutkimuksen eri tutkimusaloista saamaansa tietoa kirjallisuustieteellistä tutkielmaa tehdessään.

Sisältö

Aineopinnoissa perehdytään suomalaisen kirjallisuushistorian keskeisiin piirteisiin keskiajalta aina 2000-luvun vaihteeseen saakka sekä tutustutaan joukkoon teoksia, jotka ovat ilmestyneet 1800-luvulta nykypäiviin ulottuvalla ajanjaksolla. Tämän lisäksi tutustutaan maailmankirjallisuuden historian pääpiirteisiin ja joihinkin kirjallisuudentutkimuksen erityisalueisiin. Kirjallisuustieteellistä HuK-tutkielmaa tehdessään pääaineopiskelija syventää aiemmin saavuttamiaan analyysi- ja tulkintataitoja ja perehtyy tutkimusprosessiin, eri tiedonhakumenetelmiin, tutkimuksen eettisiin perusteisiin, lähteiden merkintään sekä tieteelliseen kirjoittamiseen.

Sivuaineena suoritetut kotimaisen kirjallisuuden aineopinnot (35 op) poikkeavat pääaineopinnoista laajuudeltaan sikäli, että sivuaineopiskelijat eivät suorita opintojaksoa A4. Kohdan A1.1. sivuaineopiskelijat suorittavat kirjatenttinä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Edellytykset

Edeltävien opintojen vähimmäismäärä 25 op.

Lisätiedot

Aineopintojen kirjatenttien suorittaminen edellyttää, että perusopinnot ovat valmiit valmiit hyvin tiedoin

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kotimainen kirjallisuus, HuK (Kotimainen kirjallisuus)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.