Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0432 S6. Pro gradu -tutkielma, 40 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy tekemään itsenäistä tutkimustyötä sekä organisoimaan ja hallitsemaan laaja-alaista ja pitkäkestoista työprosessia. Hän osaa rakentaa, rajata ja perustella tutkimuksellisia ongelmia, hankkia ja soveltaa tietoa sekä arvioida kriittisesti ja eettisesti tutkimusteemoja ja -menetelmiä. Opiskelija osaa etsiä oleellisia tutkimusaineistoja sekä uusinta tutkimusta alaltaan. Hän osaa myös järjestää ja analysoida lähdeaineistoja sekä esittää niille tieteellisesti muotoiltuja kysymyksiä. Hän osaa dokumentoida ja jäsentää havaintojaan sekä tehdä niistä johtopäätöksiä ja muotoilla päätelmistään argumentteja. Opiskelija osaa myös suhteuttaa tuottamansa tiedon aikaisempaan tietämykseen ja hallitsee tieteellisen keskustelun periaatteet. Hän osaa dokumentoida ja perustella väitteensä sekä viitata alan vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti tiedon lähteisiin.

Sisältö

Pro gradu -tutkielmassa opiskelija soveltaa tiedollisia, teoreettisia ja metodisia valmiuksiaan käytännön tutkimukseen. Hän laatii omakohtaiseen tutkimustyöhön perustuvan 80-100 sivun laajuisen tieteellisen opinnäytteen käyttäen alkuperäisaineistoa ja tutkimuskirjallisuutta.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Tutkielma/opinnäytetyö
Arviointi: Seitsenportainen sanallinen arviointi
Vastuuhenkilöt: Professori Taina Syrjämaa ja lehtori Eero Kuparinen
Toteutustavat: Itsenäinen työskentely. Tehdään maisteriseminaarin S5. yhteydessä.
Suositeltu suoritusajankohta: Maisteriopintojen 1. ja 2. vuosi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

S6. Pro gradu -tutkielma

YLHI0432 S6. Pro gradu -tutkielma, 40 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.