Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0433 Sivuaineen tutkielma, 20 op

Osaamistavoitteet

Ks. pro gradu -tutkielman tavoitteet.

Sisältö

Sivuainetutkielmassa opiskelija soveltaa tiedollisia, teoreettisia ja metodisia valmiuksiaan käytännön tutkimukseen laatien alkuperäisaineistoa ja tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen noin 50-60 sivun laajuisen tieteellisen, omakohtaiseen tutkimustyöhön perustuvan opinnäytteen yleisen historian alalta. Metodisesti työ on samankaltainen kuin pro gradu mutta rajaukseltaan ja aineistoltaan suppeampi.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: Yleisen historian aineopintojen opintojakso A2 Historian aineistot ja esitykset. Lisäksi on erittäin tärkeää suorittaa yleisen historian aineopintoihin sisältyvä kandidaatintutkielma.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Tutkielma / opinnäytetyö
Arviointi: 1-5
Vastuuhenkilöt: Professori Taina Syrjämaa ja lehtori Eero Kuparinen
Toteutustavat: Itsenäinen työskentely
Suositeltu suoritusajankohta: Maisteriopintojen 1. ja 2. vuosi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

Sivuaineen tutkielma

YLHI0433 Sivuaineen tutkielma, 20 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.