Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0288 Johdanto maisteriopintoihin, 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisen historian syventävien opintojen tavoitteet ja käytännöt sekä ymmärtää pro gradu -työskentelyn luonteen. Hän ymmärtää maisteriopintojen laadullisen eron kandidaatintutkintoon. Hän tietää alustavasti pro gradu -työnsä aihepiirin ja osaa tarkastella sitä lähdekriittisestä, historiografisesta tai muusta metodisesta näkökulmasta.

Sisältö

Johdantoluennoilla (8 h) käsitellään yleisen historian tutkimukseen liittyviä metodisia, teoreettisia ja eettisiä kysymyksiä sekä pro gradu -tutkielman tavoitteita ja opiskelukäytäntöjä. Luennoilla pohditaan historian asemaa yhteiskunnassa laajemmin sekä yleisestä historiasta valmistuvien asiantuntijuutta. Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Tämän lisäksi opiskelija laatii maisteriopintoja koskevan henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS).
2. Toisena osasuorituksena opiskelija laatii esseen, jonka tulee liittyä pro gradu -tutkielman aihepiiriin joko teoreettisesti ja metodologisesti, lähdekriittisesti tai tutkimustilanteen näkökulmasta. Esseessä pohditaan oman pro gradu -tutkielman erityiskysymyksiä ja niiden suhdetta laajempaan teoreettiseen ja metodiseen keskusteluun. Esseen aiheesta sovitaan maisteriseminaarin vetäjän kanssa ja siitä käydään palautekeskustelu.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: Jonkin historia-aineen kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: osallistuminen opetukseen, oppimispäiväkirja ja essee
Arviointi: 1-5
Vastuuhenkilö: Professori Taina Syrjämaa ja lehtori Eero Kuparinen
Toteutustavat: Luennot ja itsenäinen työskentely
Suositeltu suoritusajankohta: Maisteriopintojen 1. vuoden syksy
Opetuksen suunnitellut ajankohdat: SL 1
Lisätieto: Kokonaisuudesta annetaan arvosana, kun molemmat osat on suoritettu. Opiskelija sopii esseen palautteen saamisesta vastuuopettajan kanssa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

Johdanto maisteriopintoihin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.