Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0173 YLEISEN HISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 80 op

Osaamistavoitteet

Yleisen historian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan syvällisiä tiedon etsintä- ja sovellutushankkeita sekä tuottamaan tieteellistä tietoa. Hän pystyy haastavaan, analysointia, luovuutta ja eettistä arviointia vaativaan itsenäiseen työskentelyyn sekä toimimaan asiantuntijana erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä. Hän pystyy arvioimaan kriittisesti erilaisia aineistoja ja väitteitä sekä esittämään tutkimusprosessin tulokset johdonmukaisesti kirjallisessa tutkielmassa. Hän tuntee ja pystyy soveltamaan historiantutkimuksen keskeisiä tutkimusmetodeja. Hän osaa käyttää historiantutkimuksen käsitteitä ja hänellä on valmiudet soveltaa metodisia ja teoreettisia työvälineitä muilta tieteenaloilta. Hän hahmottaa historiantutkimuksen kentän moninaisuuden ja osaa paikantaa oman tutkimuskohteensa osaksi laajempaa tutkimuksellista keskustelua. Opiskelija pystyy itsenäisesti seuraamaan tieteenalan keskustelua.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Syventävien opintojen opintokokonaisuus arvostellaan samoin periaattein kuin perus- ja aineopinnoissa, painottaen kutakin osasuoritusta opintopistemäärien suhteessa. Myös pro gradu -tutkielman arvosana vaikuttaa syventävien opintojen arvosanaan. Sivuaineen tutkielma arvostellaan asteikolla 1-5. Suoritusmerkinnän kokonaisuudesta antaa yleisen historian professori, joka toimii myös kokonaisuuden vastaavana opettajana.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen historia, FM (Yleinen historia)
avaa kaikki

YLEISEN HISTORIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

YLHI0422 S3. Yleisen historian ongelmia ja näkökulmia 5–10 op
Suoritettava 5–10 opintopistettä
S4. Historian työpaja 0–5 op
YLHI0429 S4. Historian työpaja, 0–5 op
YLHI0431 S5. Maisteriseminaari 15 op
YLHI0431 S5. Maisteriseminaari, 15 op
YLHI0432 S6. Pro gradu -tutkielma 40 op
YLHI0432 S6. Pro gradu -tutkielma, 40 op
YLHI0433 Sivuaineen tutkielma 20 op
YLHI0433 Sivuaineen tutkielma, 20 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.