Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0422 S3. Yleisen historian ongelmia ja näkökulmia, 5–10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti yleisen historian tutkimusteemoja. Hän tunnistaa lukemistaan tutkimuksista niiden teoreettisen ja metodologisen rakenteen. Hän pystyy arvioimaan tutkimuksellisia näkemyksiä ja väittämiä sekä soveltamaan metodisia ratkaisuja omaan tutkielmaansa. Hän ymmärtää pro gradu -tutkielmansa osana laajempaa tutkimussuuntausta.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään syvällisemmin yleisen historian piirissä tutkittuihin teemoihin sekä niitä avaamaan pyrkiviin tutkimussuuntauksiin. Opiskelija perehtyy teoreettisesti ja metodisesti haastaviin, oivaltaviin ja näkemyksellisiin tutkimuksiin. Jakson tarkoitus on liittää teoreettinen ja metodologinen tietämys konkreettisiin historian tutkimusongelmiin sekä auttaa opiskelijaa hahmottamaan oma pro gradu -tutkielmansa osana laajempaa traditiota tai tutkimussuuntausta. Opintojakso koostuu kolmesta teemasta, jotka jatkavat aineopintojen A3 Monta historiaa -jakson temaattista jakoa. Opiskelija suorittaa opintoja vähintään kahdesta eri teemasta.

Lisätiedot

Opintojakson laajuus on suhteessa osakokonaisuuteen A4 Historian työpaja. Mikäli opiskelija suorittaa opintopisteitä S4-osakokonaisuuteen, hän suorittaa A3-osakokonaisuuden vastaavasti suppeampana.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

S3. Yleisen historian ongelmia ja näkökulmia

Suoritettava 5–10 opintopistettä
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.