Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0418 S2. Historia tieteenä, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisesti historiantutkimuksen keskeistä metodologista keskustelua. Hän ymmärtää historian metodologian yhteyden historianfilosofiseen ja -teoreettiseen ajatteluun. Hän pystyy valitsemaan pro gradu -tutkielmaansa soveltuvia metodisia näkökulmia ja ratkaisuja.

Sisältö

Ensimmäisessä osiossa syvennetään käsitystä historianfilosofian ja historiantutkimuksen suhteesta sekä perehdytään historiateoreettisen ja -metodologisen keskustelun menneisyyteen ja nykyisyyteen. Toisessa osiossa pohditaan monipuolisesti historiantutkimuksen menetelmiä sekä monitieteisyyttä.

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjallinen tentti, harjoitustyö tai essee
Arviointi: 1-5
Vastuuhenkilöt: Professorit
Suositeltu suoritusajankohta: Maisteriopintojen 1. vuosi

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

S2. Historia tieteenä

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.