Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
A4. Historian työpaja, 0–6 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tunnistaa, arvioida ja hyödyntää siihenastisten opintojensa aikana kartuttamaansa historian tietämystä sekä tiedon hakuun ja hallintaan, tutkimustyöhön, viestintään ja projektinhallintaan liittyviä taitoja. Hän osaa myös punnita omia vahvuuksiaan ja mieltymyksiään suhteessa työelämän vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin sekä tarvittaessa esittää omasta osaamisestaan monipuolisen kuvauksen.

Sisältö

Opiskelija voi halutessaan sisällyttää aineopintojen kokonaisuuteen historia-alan ammatillista erikoistumista tukevia työtehtäviä ja harjoittelua. Opintosuorituksia on mahdollista saada kirjallisista raporteista, jotka liittyvät mm. teemaseminaarien ja opintopiirien vetämiseen, seminaari- tai konferenssiavustajana toimimiseen, työharjoitteluun tai oppiaineen projektitöihin. Tähän osioon tehdyt suoritukset vähentävät vastaavasti opintojaksoon A3 Monta historiaa tarvittavien suoritusten laajuutta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Yleinen historia)
avaa kaikki

A4. Historian työpaja

Suoritettava 0–6 opintopistettä
YLHI0414 A4. Historian työpaja, 0–6 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.