Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0407 A3. Monta historiaa, 12–18 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on metodologisesti, temaattisesti, alueellisesti ja ajallisesti monipuolinen käsitys yleisen historian oppialaan kuuluvista tutkimusongelmista ja näkökulmista. Hänellä on laaja tietämys joistakin ihmiskunnan historian suurista teemoista, kuten inhimillisten kokemusten ja uskomusten monitahoisuudesta, tiedon, ideoiden ja aatteiden merkityksestä, ihmisen ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksesta sekä ihmisyhteisöjen kehityksestä ja rakenteista sekä keskinäisistä suhteista.

Sisältö

Opintojakso syventää opiskelijan tietämystä ja laajentaa hänen näkemystään ihmiskunnan historian suurista teemoista, rakenteista ja prosesseista. Opiskelija perehtyy tarkemmin eri aikakausiin, elämänaloihin ja kulttuureihin.

Vaadittavat opintosuoritukset: Kirjallinen tentti, harjoitustyöt tai essee
Arviointi: 1-5
Suositeltu suoritusajankohta: 1.-2. vuosi

Edellytykset

Edeltävät opinnot: A1 Kohteena historia suositellaan suoritettavaksi ennen tai samanaikai­sesti tämän opintojakson kanssa.

Lisätiedot

Opintojakso jakautuu kolmeen pääteemaan (A3.1, A3.2, A3.3), joista jokaisesta suoritetaan vähintään kolme ja enintään kuusi opintopistettä. Jakson laajuus on suhteessa osioon A4 Historian työpaja. Mikäli opiskelija suorittaa opintopisteitä A4-osioon, suorittaa hän tämän kohdan vastaavasti suppeampana.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Yleinen historia)
avaa kaikki

A3. Monta historiaa

Suoritettava 12–18 opintopistettä
A3.1. Maailmankuvia ja kertomuksia 3–6 op
Suoritettava 3–6 opintopistettä
A3.3. Yksilöinä yhteisöissä 3–6 op
Suoritettava 3–6 opintopistettä
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.