Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0405 A2. Historian aineistot ja esitykset, 8 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija kykenee hankkimaan tietoa erilaisista tietolähteistä. Hän osaa myös arvioida kriittisesti lähteitä ja tiedon tuottajia sekä punnita tiedon käyttökelpoisuutta ja sovellettavuutta historiantutkimuksessa. Opiskelijalla on myös käsitys ja kokemusta siitä, miten hankittua ja itse tuotettua tietoa esitetään erilaisissa muodoissa. Lisäksi hän kykenee soveltamaan viestinnällisiä taitojaan erilaisissa historian opintoihin liittyvissä tilanteissa.

Sisältö

Opintojakso koostuu kahdesta harjoituskurssista, joissa perehdytään tiedonhakuun ja -hallintaan, historiantutkimuksen lähteiden käyttöön sekä harjoitellaan argumentointia, tieteellisen ja yleistajuisen tekstin tuottamista, kirjallista ja suullista esittämistä sekä keskustelua.

Vaadittavat opintosuoritukset: Suorituskieli suomi, harjoitustyöt ja osallistuminen opetukseen
Arviointi: 1-5 ja hyväksytty/hylätty
Edeltävät opinnot: Historian perusopintojen P1 Historiantutkimuksen perusteet
Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuosi

Edellytykset

Edeltävät opinnot: Historian perusopintojen P1 Historiantutkimuksen perusteet

Lisätiedot

Vaadittavat opintosuoritukset: Harjoitustyöt ja osallistuminen opetukseen
Arviointi: 1-5 ja hyväksytty/hylätty
Suositeltu suoritusajankohta: 2. vuosi

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Yleinen historia)
avaa kaikki

A2. Historian aineistot ja esitykset

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.