Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YLHI0400 A1. Kohteena historia, 9 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa yleisen historian keskeisiä tutkimuksellisia käsitteitä ja näkökulmia. Hän kykenee arvioimaan erilaisten tutkimuksellisten näkökulmien soveltamista historiantutkimuksessa. Lisäksi hän syventää tietämystään historiantutkimuksen menetelmistä sekä menneisyyttä koskevan tiedon luonteesta. Opiskelija myös ymmärtää historiatieteen osana laajempaa ihmistieteiden kenttää.

Sisältö

Opintojakso orientoi opiskelijaa muihin aineopintoihin. Jakso koostuu pakollisesta luentokurssista (A1.1., 5 op) sekä kirjallisuuspaketista (A1.2., 4 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
YLEISEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Yleinen historia)
avaa kaikki

A1. Kohteena historia

Suoritettava 9 opintopistettä
YLHI0462 A1.2. Historian olemus, 4 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.