Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
S1. SUOMEN HISTORIAN TUTKIMUSMENETELMÄT, 10 op

Osaamistavoitteet

Opintojaksossa keskitytään syventämään aineopinnoissa omaksuttuja historiateoreetti¬sia tietoja. Esille tulevat historiantutkijan työn metodiset ja tietoteoreettiset ulottuvuudet sekä historiallisen tiedon syvällinen merkitys. Tavoitteena on opiskelijan tieteellisen ajattelun ja valmiuksien kehittyminen niin, että hän voi tehdä itsenäisen tieteellisen tutkielman. Opiskelija tekee HOPS:in yhdessä pro gradu-työn ohjaajan kanssa heti maisteriopintojen alussa.

Lisätiedot

Ajoitus: maisteriopintojen 1. vuosi

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
avaa kaikki

S1. SUOMEN HISTORIAN TUTKIMUSMENETELMÄT

SUHI0451 S1.2. METODIKURSSI, 4 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.