Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SUHI0102 SUOMEN HISTORIAN AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy eri näkökulmista Suomen historian lähestymistapoihin, lähteisiin sekä tutkimustuloksiin ja -menetelmiin. Aineopinnoissa keskitytään eri tutkimusmetodeihin ja historian tietämystä syvennetään temaattisilla erikoiskursseilla. Opiskelija oppii luomaan ja välittämään uutta tietoa, ja aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa laatia historian lähtei­den ja tutkimusten kriittistä käyttöä edellyttäviä esityksiä. Opiskelija laatii yhdessä opetta­jatutorin kanssa opintosuunnitelman (HOPS) aineopintojen etenemisestä. Osakokonaisuu­det arvostellaan numeroin 0-5, ellei toisin ilmoiteta.

Sisältö

PÄÄAINEOPISKELIJAT: Suomen historian pääaineopiskelijat suorittavat aineopinnot vä­hintään 45 op:n laajuisina. Aineopinnot voivat olla myös laajemmat, jos opiskelija haluaa suorittaa esimerkiksi kohdasta A4. ylimääräisiä osioita.

SIVUAINEOPISKELIJAT: Suomen historian sivuaineopiskelijoille aineopintojen laajuus on vähintään 35 op. Sivuaineopiskelija voi valita, tekeekö hän proseminaarin (8 op). Prosemi­naarin tekeville sivuaineopiskelijoille osion A4 koko on vain 8 op ja se tulee suorittaa osa-alueista A4.1-A4.7. Myös sivuaineopiskelija voi suorittaa aineopintoihin ylimääräisiä osioita kohdasta A4. Siinä tapauksessa, että sivuaineopiskelija tekee myös Suomen historian sy­ventävät opinnot, kandidaattiseminaarin suorittaminen on erittäin suositeltavaa.

ARKISTOLINJA: Suomen historian aineopinnoissa on mahdollista hakea suorittamaan arkistolinjan opintoja. Arkistolinjalle on kiintiöpaikat ja hakuaika keväisin. Arkistolinjan suo­rittajat tekevät A3 ja A4. -osioiden sijaan arkisto-opinnot Ark3.1. - Ark3.6. sekä arkistoaiheisen proseminaarin ja kandidaatintutkielman.

AINEOPINTOJEN RAKENNE:

A1. Metodiopinnot, 11 op
A1.1. Tiedon haku ja hallinta, 3 op
A1.2. Vanhojen käsialojen perusteet, 2 op
A1.3. Suomen historian aineistot ja metodit, 6 op

A2. Suomen yhteiskuntahistoria keskiajalta nykyaikaan, 6 op
A2.1. Sääty-yhteiskunnan rakenteet, 3 op
A2.2. Modernin yhteiskunnan rakentuminen, 3 op

A3. Suomi ja pohjoismainen yhteisö, 2 op

A4. Suomen historian osa-alueita ja näkökulmia, 16 op
Valinnaisia kokonaisuuksia, joita suoritetaan vähintään 16 op
A4.1. Keskiaika ja varhaismoderni Suomi, 4-6 op
A4.2. Yhteiskunnan sosiaaliset suhteet, 4-6 op
A4.3. Taloushistoria, 4-6 op
A4.4. Ympäristöhistoria, 4-6 op
A4.5. Sukupuoli ja historia, 4-6 op
A4.6. Suomalainen kulttuuri ja identiteetti, 4-6 op
A4.7. Sodat ja poliittiset murrokset, 4-6 op
A4.8. Suomen historia ja metodit, 4-6 op
A4.9. Opintoihin liittyvä työharjoittelu, 5 op

A5. Proseminaari ja kandidaatintutkielma, 10/8 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on suorittanut vanhan tutkintorakenteen mukaiset laajat historian perusopinnot (20 ov / 40 op), aineopinnoista voi halutessaan jättää suorittamatta 5 op opintojaksosta A4. Aineopintojen laajuudeksi riittää siis tässä tapauksessa pääaineopiskelijoilla 40 op ja sivuaineopiskelijoilla 30 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Suomen historia, HuK (Suomen historia)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.