Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
A4. SUOMEN HISTORIAN OSA-ALUEITA JA NÄKÖKULMIA, 12 ECTS

Sisältö

Opintojaksossa opiskelija perehtyy häntä kiinnostaviin Suomen historian osa-alueisiin ja näkökulmiin, joista pyritään antamaan ajallisesti ja metodisesti mahdollisimman kattava kuva. Samalla opiskelija saa käsityksen erikoisaloja koskevasta uudesta tutkimuksesta ja tutkimuk-sen kehityksestä. Erikoisalojen valinnalla opiskelija saa myös valmiuksia pro gradu -tutkielman aihepiirin suunnittelulle.
Opintojaksosta valitaan pääsääntöisesti kaksi–kolme osiota, joiden yhteis¬mitta on vähintään 12 op. Kirjallisuutta voidaan korvata myös erikseen ilmoitettavilla luennoilla ja muilla kursseilla.
Opintojakson A4 koko voi olla laajempi kuin 12 opintopistettä. Sivuaineopiskelija voi korvata A4 opintojaksosta 8 op suorittamalla opintojakson A5 Kandidaatti¬seminaari. Jäljelle jäävät 4 op suoritetaan pääsääntöisesti yhdestä A4 osion kohdasta.

Lisätiedot

Mikäli opiskelija on suorittanut vanhan tutkintorakenteen mukaiset laajat historian perusopinnot (20 ov / 40 op), opintojaksosta A4 voi halutessaan jättää suorittamatta 5 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of History, Cultural Research and Art Studies
SUOMEN HISTORIAN AINEOPINNOT (Finnish History)
avaa kaikki
School of History, Cultural Research and Art Studies
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.