Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HISTORIAN PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Historian perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Hän on oivaltanut historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.

Sisältö

RAKENNE:
P1. Johdatus historian opintoihin ja opiskelutaitoihin, 1 op
P2. Historian mieli, 2 op
P3. Näkökulmia historiaan, 9 op
P4. Historian taito, 4 op
P5. Valinnaiset opinnot, 9 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Jokainen opintojakso arvostellaan asteikolla 0–5, paitsi P1 Johdatus historian opintoihin ja opiskelutaitoihin (1 op), joka arvostellaan tyyliin hyväksytty-hylätty. Saadut pistemäärät lasketaan yhteen ja lopputulos jaetaan kahdellakymmenelläneljällä (24).

Edellytykset

Sivuaineopiskelijoilta edellytetään historian sivuaineoikeutta. Tarkemmat tiedot ks. http://www.hum.utu.fi/laitokset/historia/opiskelemaan/sivuaineena/

Lisätiedot

Merkintä opintokokonaisuuden suorittamisesta haetaan täyttämällä kokonaisuusmerkintä-lomake ja toimittamalla se historia-aineiden toimistoon. Lomakkeen voi ladata historia-aineiden sivuilta. Opintokokonaisuuden vastaavina opettajina toimivat: Maarit Leskelä-Kärki (kh), Mika Kallioinen (Sh), Eero Kuparinen (yh).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Yleinen historia, HuK (Yleinen historia)
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Suomen historia, HuK (Suomen historia)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.