Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ARKE1072 ARKEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Syventävissä opinnoissa pääpaino on arkeologian teorian ja metodiikan sekä opiskelijan valitseman erityisalan hallintaan tähtäävällä opetuksella. Mitä pidemmälle opinnot etenevät, sitä suurempi on erikoistumiseen johtavien vapaavalintaisten opintojen osuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Arkeologia, FM (Arkeologia)
avaa kaikki

ARKEOLOGIAN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Pääaineopiskelijat 80 op, Sivuaineopiskelijat 60 op
ARKE1050 S4 Laudaturseminaari, 6 op
ARKE1530 S7 Työharjoittelu, 5 op
ARKE1412 Pro gradu -tutkielma, 40 op
ARKE1531 Sivuaineen tutkielma, 20 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.