Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KANS1303 KANSATIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija perehtyy erityisesti omaan tutkielmaansa liittyviin kansatieteellisiin ja muihin kulttuurisiin näkökulmiin. Opiskelija syventää käsitystään kulttuurista ilmiöinä ja prosesseina että oppii käyttämään analyysiin, tulkintaan ja esittämiseen tarvittavia työkaluja. Jakson S3. yhteydessä opiskelija suorittaa 4 opintopisteen laajuisen harjoittelun (Työelämän asiantuntijuus), jonka suorittamismuodosta sovitaan ennakolta professorin kanssa. Maisteriseminaarissa opiskelija keskittyy tutkielman ongelmanasettelun, ratkaisumallien sekä tutkielman osien hahmottamiseen ja työstää sen aikana valmiiksi tutkielman osia.
Opintokokonaisuuden vastuuhenkilö: professori Helena Ruotsala.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Tutkintovaatimuksissa mainitut kirjat voidaan tenttiä ainoastaan yhden kerran. Aikaisemmin perus- tai aineopinnoissa suoritettua kirjaa ei saa tenttiä uudelleen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Kansatiede, FM (Kansatiede)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.