Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
MUSE1100 AINEOPINNOT, MUSEOLOGIA, 35 ECTS

Osaamistavoitteet

Museologian aineopinnoissa painopiste on kommunikaatiossa: miten kulttuuriperintö ja museot vaikuttavat yhteiskunnassa? Mitkä ovat erityisiä niihin liittyviä kommunikoinnin tapoja? Opiskelija perehtyy näyttelyyn kommunikaation muotona, museon ja kulttuuriperintökohteiden tarjoamiin toiminnan, kuten oppimisen ja virkistäytymisen mahdollisuuksiin, museon yhteiskunnalliseen muistamis- ja kasvatustehtävään ja siihen, miten museo tavoittaa asiakkaansa ja toimii yhdessä muiden kanssa. Aineopinnoissa perehdytään myös lähemmin johonkin aineellisen kulttuuriperinnön osa-alueeseen ja sen museologisiin erityiskysymyksiin.
Museoita tarkastellaan kriittisesti vastuullisina yhteiskunnallisina ja kulttuuripoliittisina toimijoina. Kysytään, mistä museoiden tavoitteet tulevat, mitkä ovat museoiden keskeiset tehtävät nykyään ja mitkä niiden keinot tavoitteidensa toteuttamiseksi. Aineopinnot suoritetaan 6-7 periodissa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki
School of History, Cultural Research and Art Studies
Museology
Gender Studies
Cultural Management Studies
Finnish Study Modules
Cultural Tourism Studies
Museology (Pori)
Creative Writing
Cultural Production and Landscape Studies
European Ethnology
Folkloristics
Study of Religion
Life Philosophy
MDP in Women and Gender Studies
Finnish Literature
Media Studies
Art History
Comparative Literature
Cultural Heritage Studies
Digital Culture
Landscape Studies
Cultural History
Finnish History
European and World History
Musicology
School of History, Cultural Research and Art St.