Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
USKO1010 USKONTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT, 60–80 op

Osaamistavoitteet

Syventävien opintojen tavoitteena on luoda käsitteelliset valmiudet pro gradu -tutkielman aiheen kannalta keskeisten teorioiden, ajankohtaisten metodisten suuntausten, ja metodologisten valintojen haltuunottoon ja niiden soveltamiseen käytännön tutkimustyössä. Lisäksi opiskelija laajentaa ja syventää tuntemustaan uskontotieteen oppihistoriasta, maailman uskontoperinteistä ja niiden vuorovaikutuksesta sekä uskontotieteellisten tutkimuskysymysten muutoksista monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Uskontotiede, FM (Uskontotiede)
avaa kaikki

USKONTOTIETEEN SYVENTÄVÄT OPINNOT

Pääaineopiskelijat 80 op, Sivuaineopiskelijat 60 op
USKO1222 Graduseminaari, 10 op
USKO1110 Pro gradu -tutkielma, 40 op
USKO1164 Sivuaineen tutkielma, 20 op
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.