Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1009 FOLKLORISTIIKAN PERUSOPINNOT, 25 op

Osaamistavoitteet

Folkloristiikan perusopinnot koostuvat kansatieteen ja uskontotieteen kanssa yhteisistä pakollisista kursseista (P1, P2), oppiaineen pakollisista kursseista (P3, F1, F2) ja oppiaineiden tuottamista valinnaisista kursseista.
Pääaineen perusopintojen laajuus on vähintään 25 op. Ensimmäisen opiskeluvuoden opinnot aloitetaan suorittamalla 1. periodilla kurssit Johdanto kulttuurien tutkimukseen ja Kulttuurien kohtaaminen ja muutos. Jälkimmäisen kanssa samanaikaisesti aloitetaan Työseminaari, joka jatkuu 2. periodille. Periodeilla 2 ja 3 folkloristiikka, kansatiede ja uskontotiede tarjoavat kukin kaksi kurssia, joista valitsemalla opiskelija rakentaa perusopintonsa. Folkloristiikan pääaineekseen valitseva voi korvata F3. ja F4. -kursseista jommankumman valitsemallaan kansatieteen tai uskontotieteen kurssilla. Tavoite on, että perusopinnot valmistuvat periodin 3 loppuun mennessä. Aineopintoihin siirrytään periodilla 4.

On suositeltavaa, että opiskelija tekee oppiaineryhmän tarjoaman opetuksen puitteissa myös sivuaineopintoja (sivuaineopintokokonaisuuden laajuus on 15 op). Opetustarjonta on järjestetty siten, että opiskelija voi niin halutessaan suorittaa kaikki oppiaineryhmän perusopintoihin kuuluvat kurssit.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Lisätiedot

Perusopintojen tentit ja kuulustelut suoritetaan luentokurssien yhteydessä tai laitostenttipäivinä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Folkloristiikka, HuK (Folkloristiikka)
avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.