Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FOLK1010 FOLKLORISTIIKAN AINEOPINNOT, 35–45 op

Osaamistavoitteet

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee folkloristisen tutkimuksen erilaisia näkökulmia, metodologiaa ja tieteellisen tiedon tuottamisen perusasiat ja on harjaantunut käytännössä tutkimuksen tekemiseen. Lisäksi opiskelijalle on muodostunut alustava käsitys kulttuurialan ammattilaisuudesta ja alalle työllistymisen mahdollisuuksista. Aineopintojen suorittamisen voi aloittaa 1. vuoden keväällä. Aineopintoihin kuuluvat kirjalliset tentit suoritetaan laitostenttipäivinä. Aineopintoihin sisältyvä proseminaaritutkielma on samalla kandidaatin tutkintoon tarvittava lopputyö, jonka jälkeen kirjoitetaan tenttitilaisuudessa neljän sivun pituinen kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte arvioidaan sekä kieliasun että sisällön kannalta. Maisterinopintoihin siirtyminen edellyttää joko Huk-tutkintoa tai vähintään 120 op perus- ja aineopintoja. Ennen siirtymistään folkloristiikan maisterinopintoihin siirtyvä opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) maisterinopintoja varten hops-ohjaajan kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Folkloristiikka, HuK (Folkloristiikka)
avaa kaikki

FOLKLORISTIIKAN AINEOPINNOT

Sivuaineopiskelijat 35 op, pääaineopiskelijat 45 op
FOLK1003 A1. Folkloristiikan näkökulmia 20 op
Valitaan neljä jaksoa seuraavista:
FOLK1066 A2. Folkloristisen tutkimuksen perusteet 25 op
Sivuaineopiskelijat 15 op. Folkloristiikan proseminaari ja kandidaatin tutkielma pakollinen vain pääaineopiskelijoille.
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.