Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTDK1007 Yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena tai yhteiskuntaoppi 1. opetettavana aineena.

Sisältö

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena

1) Valtio-opin tai kansantaloustieteen perusopinnot 25 op

2) Jos perusopinnot valtio-opista:
- kansantaloustieteen opinnoista vähintään Mikrotalouden perusteet 3 op ja Makrotalouden perusteet 3 op
Jos perusopinnot taloustieteestä:
- Johdatus politologiaan 4 op ja Johdatus kansainvälisiin suhteisiin 4 op

3) Johdatus sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteisiin 7 op

4) Johdatus oikeustieteeseen 5 op

5) Muut opinnot

Vähintään 15 op yhdestä tai useammasta vaihtoehdoista:
Sosiaalipolitiikka
Sosiaalityö
Sosiologia
Taloussosiologia
Kansantaloustiede
Valtio-oppi
Finnish Nordic Society and Culture
History and Politics of European Integration
Aasia -opinnot
Monikulttuurisuus
Filosofia: oikeusfilosofia, yhteiskuntafilosofia
Kehitysmaatutkimus
Ympäristötiede
Mediatutkimus
Kaupunkitutkimus

Yhteiskuntaoppi 1. opetettavana aineena

60 opintopisteen laajuiset yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot + syventävät opinnot valtio-opista, kansantaloustieteestä, sosiaalipolitiikasta tai sosiologiasta.

Yhteiskuntaopin opetettavan aineen kokonaisuuden loppumerkintää haetaan lomakkeella, jota voi tulostaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivulta tai noutaa tiedekunnan kansliasta. Lomake palautetaan tiedekunnan kanslian toimistoon.

avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture