Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Eurooppaoikeus, 6–23 op

Osaamistavoitteet

3. EUROOPPAOIKEUS

AINEOPINNOT I, AINEOPINNOT II JA AINEOPINNOT III

EDELLYTYKSET:
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintojakso Johdatus oikeustieteeseen sekä lisäksi suositeltavana edeltävänä opintona oikeudenalojen perusteista opintojakso valtiosääntöoikeus.

Aineopinnot I, 6 op

Aineopinnot I muodostuu oikeustieteellisen tiedekunnan syksyllä 2012 aikana järjestämästä opintojaksosta Foundations of European Law (Eurooppaoikeus -perusteet). Luentoaikataulut, toteutustavat, oppimateriaalit, tenttipäivät jne. noudattavat oikeustieteellisen tiedekunnan vastaavaa kurssia. Opintojakson opetus on kokonaisuudessaan englanniksi. Katso opintojakson tarkemmasta sisällöstä oikeustieteellisen tiedekunnan kurssikuvaus.

Aineopinnot II, 9 op

Aineopinnot II muodostuu oikeustieteellisen tiedekunnan opintojaksosta Regulating Europe: Balancing Law and Politics, minkä lisäksi opiskelija laatii oikeustapasalustuksen opintojakson opettajan osoittamasta tapauksesta. Luentoaikataulut, toteutustavat, oppimateriaalit, tenttipäivät jne. noudattavat oikeustieteellisen tiedekunnan vastaavaa kurssia. Katso opintojakson tarkemmasta sisällöstä oikeustieteellisen tiedekunnan kurssikuvaus. Opintojakson suorittamisen jälkeen tai sen yhteydessä laaditaan oikeustapausanalyysi opintojakson tavoitteiden ja sisällön kannalta relevantista oikeustapauksesta. Analysoitavan tapauksen osoittaa opintojakson opettaja keskusteltuaan asianomaisen opiskelijan kanssa. Analyysin pituus on noin 10 sivua.

Aineopinnot I -opintojakson eurooppaoikeudesta tulee olla suoritettuna ennen Aineopinnot II -opintojaksoon siirtymistä.

Aineopinnot III, 8 op

TAVOITTEET:
Aineopinnot III muodostuu oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden syventävien opintojen kirjatentistä. Oppimateriaalit ja tenttipäivät noudattavat oikeustieteellisen tiedekunnan vastaavaa kurssia. Opiskelijalle syntyy kattava ja syvällinen käsitys eurooppaoikeuden (erityisesti EU:n oikeus ja Euroopan ihmisoikeussopimus) ja kansainvälisen taloussääntelyn keskinäisvaikutuksista ja keskeisistä ajankohtaisista kysymyksistä. Tarkasteltavat kysymykset limittyvät myös yksilöiden ja yritysten oikeusasemaan, kansainvälisen oikeuden periaatteiden ja eri instrumenttien vaikutustapoihin EU:n oikeudessa sekä Euroopan Unioniin kansainvälisenä toimijana.

SISÄLTÖ:
- EU kansainvälisoikeudellisena toimijana
- kansainvälisen oikeuden vaikutustavat EU:n oikeudessa
- Maailman kauppajärjestö WTO ja EU:n oikeus
- EU-oikeusjärjestyksen ja kansainvälisen oikeuden eri osa-alueiden konstitutionalisoitumistendenssit

EDELLYTYKSET:
Aineopinnot II eurooppaoikeudesta; aineopinnot II pitää kokonaisuudessaan olla hyväksytysti suoritettu ennen aineopinnot III suorittamista.

LAAJUUS OPINTOPISTEINÄ: 8 op

ARVOSTELU:
Numeerinen asteikko 0-5

SUORITUSTAVAT:
Kirjallinen kuulustelu.
Kirjallisen kuulustelun oppimateriaali (vastaten vaativuudeltaan ja sivumäärältään 8 op):
Oppimateriaalit ovat samat kuin oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden syventävien opintojen kirjatentissä. Ks. oikeustieteellisen tiedekunnan eurooppaoikeuden syventävien opintojen vaatimukset. Kirjatentissä ei voi suorittaa teoksia, jotka on aiemmin tenttinyt eurooppaoikeuden Aineopinnot I- tai II-opintojaksoissa. Tentittävästä kirjallisuudesta on sovittava tarkemmin eurooppaoikeuden professorin kanssa.


VASTAAVA OPETTAJA:
Eurooppaoikeuden professori

KUULUSTELIJAT: Eurooppaoikeuden professori sekä oppiaineen muut tutkijat.

Lisätiedot

Sivuaineeksi kandidaatin tutkintoon hyväksytään kokonaisuus, johon kuuluu Johdatus oikeustieteeseen (5 op) ja vähintään yksi opintojakso opiskeltavalta oikeustieteen alalta.

Lisätietoa: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/sivuaineet/Sivut/Sivuainevaihtoehtoja.aspx

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Oikeustieteelliset opinnot (Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja)
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture