Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2013–2014
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi poliittisesta historiasta

Osaamistavoitteet

Historian ja yhteiskuntaopin opettajan pätevyyden saadakseen opiskelijan on suoritettava maisterin tutkinto, jossa on seuraavat osiot:

I OPETTAJAN PEDAGOGISET OPINNOT (60 OP)
Poliittisen historian opiskelijat hakevat opettajan pedagogisiin opintoihin yhteiskuntatieteellisen ja kasvatustieteiden tiedekunnan opiskelijoille tarkoitetussa yleissivistävien aineiden kiintiössä.

II POLIITTISEN HISTORIAN PERUS, AINE JA SYVENTÄVÄT OPINNOT (165 OP)

III P3 NÄKÖKULMIA HISTORIAAN 9 op (HUMANISTISEN TDK:N OPINTOJA)
P3.1. Kulttuurihistorian aikakaudet 3 op
P3.2. Suomen historian linjat ja murrokset 3 op
P3.3. Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 3 op

IV YHTEISKUNTAOPIN OPETETTAVAN AINEEN OPINNOT
Kokonaisuuden laajuus riippuu siitä, onko yhteiskuntaoppi 1. vai 2. opetettava aine.

Yhteiskuntaoppi 2. opetettavana aineena:
1) Valtio-opin tai kansantaloustieteen perusopinnot 25 op

2) Jos perusopinnot valtio-opista:
- kansantaloustieteen opinnoista vähintään Mikrotalouden perusteet 3 op ja Makrotalouden perusteet 3 op
Jos perusopinnot taloustieteestä:
- Johdatus politologiaan 4 op ja Johdatus kansainvälisiin suhteisiin 4 op

3) Johdatus sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusteisiin 7 op

4) Johdatus oikeustieteeseen 5 op

5) Muut opinnot
Vähintään 15 op yhdestä tai useammasta vaihtoehdoista:
Sosiaalipolitiikka
Sosiaalityö
Sosiologia
Taloussosiologia
Kansantaloustiede
Valtio-oppi
Finnish Nordic Society and Culture
History and Politics of European Integration
Aasia -opinnot
Monikulttuurisuus
Filosofia: oikeusfilosofia, yhteiskuntafilosofia
Kehitysmaatutkimus
Ympäristötiede
Mediatutkimus
Kaupunkitutkimus

Yhteiskuntaoppi 1. opetettavana aineena:
60 opintopisteen laajuiset yhteiskuntaopin opetettavan aineen opinnot + syventävät opinnot valtio-opista, kansantaloustieteestä, sosiaalipolitiikasta tai sosiologiasta.

Yhteiskuntaopin opetettavan aineen kokonaisuuden loppumerkintää haetaan lomakkeella, jota voi tulostaa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkosivulta tai noutaa tiedekunnan kansliasta. Lomake palautetaan tiedekunnan kanslian toimistoon.

avaa kaikki
Department of Philosophy, Contemp.History and Political Sc.
Contemporary History
Political Science