Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YTDK1000 Kieli- ja viestintäopinnot, 16 op

Osaamistavoitteet

Saavuttaa tutkintoasetuksen (A 794/2004) mukainen tutkintoon kuuluva riittävä viestintä- ja kielitaito

Sisältö

PAKOLLISET OPINNOT KANDIDAATIN TUTKINNOSSA

Suomen kielen kirjallinen viestintä 2 op
Puheviestinnän perusteet 2 op
Toinen kotimainen kieli 5 op
Vieras kieli 6 op
- Vieraan kielen pakollisilla opinnoilla tarkoitetaan tekstin ymmärtämisen tai suullisen taidon kursseja sekä muita vähintään taitotason B1-B2 kursseja. Niitä voi suorittaa yhdestä tai useammasta kielestä.
Opinnäytteen kielen käytön ohjaus 1op

ENGLANNINKIELISEN TUTKIELMAN TEKIJÖILLE PAKOLLINEN
Advanced Academic Writing 4 op

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Kaikki kielikeskuksen järjestämät kotimaisten ja vieraiden kielten kurssit.

KIELIOPINTOJEN KORVAAMINEN
Suomen kielen ja puheviestinnän korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot. Toisen kotimaisen kielen korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut vastaavat opinnot edellyttäen, että suorituksesta on arvosteltu erikseen kirjallinen ja suullinen kielitaito. Muussa tapauksessa korvaavuuden arvioi tapauskohtaisesti lehtori Ilkka Norri, puh. 333 6276.
Vieraan kielen tekstin ymmärtämisen kurssin korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään:
- ylioppilaskokeen A-kielen laudatur tai eximia cum laude approbatur -arvosana
- IB -tutkinto (englanti), EB-tutkinto (ranska, saksa tai englanti),
RP-tutkinto (saksa)
- yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritetut vastaavat kieliopinnot

HUOM. Englannin kielen tekstin ymmärtämisen kurssin korvaaminen em. perusteilla koskee vain niitä opiskelijoita, jotka ovat aloittaneet opintonsa ennen vuotta 2013.

Vieraan kielen tekstin ymmärtämisen ja suullisen taidon kurssin korvaaviksi opinnoiksi hyväksytään yliopistossa suoritetut perusopinnot ao. kielestä. Opinnot voi suorittaa myös vapauttavilla tai näyttökokeilla, joihin saa osallistua vain kerran.

ks. myös: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/hyvaksilukeminen/Sivut/home.aspx

Lisätiedot

https://nettiopsu.utu.fi/opas/index.htm#Q

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/kieliopinnot/Sivut/home.aspx

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/opiskelu/opinnot/hyvaksilukeminen/Sivut/home.aspx

Kuuluu kokonaisuuksiin

Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalipolitiikka, VTK (Sosiaalipolitiikka)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiologia, VTK (Sosiologia)
Sosiaalitieteiden laitos
Sosiaalityö, VTK (Sosiaalityö)
Psykologian ja logopedian laitos
Filosofia, VTK (Filosofia)
Psykologian ja logopedian laitos
Logopedia, HuK (Logopedia)
Psykologian ja logopedian laitos
Psykologia, PsK (Psykologia)
Filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitos
Yleinen valtio-oppi, VTK (Valtio-oppi)
avaa kaikki
Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja
Finnish-Nordic Society and Culture