Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUMU0000 PERUSOPINNOT, Kulttuuri- ja elämysmatkailu, 25 op

Osaamistavoitteet

Kulttuuri- ja elämysmatkailu, 25 op
Matkailu on leimallisesti monitieteinen oppiaine ja tutkimuskohde. Kulttuuri- ja elämysmatkailu (KUME) on Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen (KTMT) koulutusohjelman uudistettu sivuainekokonaisuus. Se antaa opiskelijalle mahdollisuuden tarkastella matkailuilmiöitä monitieteisestä, eri tutkimusmenetelmiä hyödyntävästä ja totunnaiset tiedekuntarajat ylittävästä näkökulmasta. Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen on koottu Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, Kauppakorkeakoulun (TuKKK) Turun ja Porin yksiköissä sekä kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelmassa Porissa annettu matkailuopetus. Osa opetuksesta toteutetaan yhteistyössä Matkailualan verkostoyliopiston (MAVY) kanssa.
Osa kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuden kursseista on uusia ja päivitetty vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeita. Kulttuuri- ja elämysmatkailun kursseilla opiskelija lähestyy matkailuilmiöitä markkinoinnin ja liiketoiminnan näkökulmasta ja perehtyy matkailun elämyksellisyyteen. Hän tarkastelee matkailua kulttuurisen sopeutumisen väylänä ja välineenä. Analyysin kohteita ovat muuttuneet yhteisörakenteet ja ajankäytön tavat, sähköisen viestinnän yleistyminen ja arkipäiväistyminen, globaalin matkailun ja alueellisen kulttuuriperinnön suhde, kestävä ja vastuullinen kehitys. Kulttuuri- ja elämysmatkailun monitieteinen sivuainekokonaisuus sijoittuu kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kulttuuriympäristöjen tutkimuksen painopistealueelle.

Sisältö

Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuden suorittaminen on avoin kaikille Turun yliopiston opiskelijoille. Kurssitarjonta koostuu verkko- ja kontaktiopetuksesta. Kontaktiopetus pyritään järjestämään intensiivijaksoina Turussa ja Porissa niin, ettei matkustaminen kahden kampuksen välillä muodostu ylivoimaiseksi. Opetustarjonta koostuu 19:sta kurssista ja yhteensä 70 - 84 opintopisteestä. Näistä opiskelija valitsee yhden 25 opintopisteen sivuainekokonaisuuden. Sivuainekokonaisuus voidaan liittää kandi- tai maisteriopintoihin. Kurssikuvausten yhteydessä on ilmoitettu vaadittavat esitiedot sekä mahdolliset kurssien suorittamisjärjestykset.
Kulttuuri- ja elämysmatkailun sivuainekokonaisuuteen ilmoittaudutaan lomakkeella, joka on KTMT:n verkkosivuilla www.hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/opiskelu/haku/. Ilmoittautuminen on jatkuva lukuun ottamatta MAVY:n järjestämiä kursseja, joille haetaan samaa lomaketta käyttäen 30.9.2013 mennessä. MAVY:n opetusohjelmaan sisältyviä kursseja suorittaville myönnetään opinto-oikeus Matkailualan verkostoyliopistoon vain kyseisille opintojaksoille. Opinto-oikeuden saaneille MAVY:n opintotoimisto antaa ohjeet ilmoittautumisista ja muista käytännön asioista. Opiskelijalla tulee olla suoritettuna KUME -opintoja 15 op hakiessaan osalle MAVY:n opintojaksoista, asiasta kerrotaan ko. opintojaksojen kuvauksissa.
Mikäli kulttuuri- ja elämysmatkailun opiskelija aikoo jatkaa matkailualan opintojaan MAVY:ssä ja suorittaa siellä aineopintokokonaisuuden, hän ei voi sisällyttää KUME:n sivuainekokonaisuuteen MAVY:n pakollisia aineopintojen kursseja7. (5.2.4.) Matkailu kulttuurisena ilmiönä, 7 op ja 2. (5.2.3.) Matkailututkimuksen käytännöt, 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.