Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2013–2014
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MUSP0000 PERUSOPINNOT, MUSEOLOGIA, 25 op

Osaamistavoitteet

Museologia antaa teoreettisen perustan ja käytännön valmiuksia museoissa ja niihin rinnastettavissa kulttuuriperintöä säilyttävissä, tulkitsevissa ja esittävissä instituutioissa tehtävälle työlle. Museologian erikoiskohteena on aineellinen kulttuuri, sen arvonmuodostamisprosessi ja sen seuraukset. Se tarkastelee, millaiset arvot johtavat tietyn aineellisen kulttuurin osa-alueen tiedostamiseen, esiin nostamiseen, vaalimiseen ja suojeluun ja mikä ohjaa tähän liittyviä valintaprosesseja. Tieteenä museologia on tämän työn problematisointia, analysointia ja teoreettisen taustan kehittämistä. Museoinstituutio sisältää monenlaisia ilmiöitä, joita toteuttavat omista lähtökohdistaan erilaiset yhteisölliset ja yksittäiset toimijat, joita ovat museoiden lisäksi esimerkiksi kulttuuriympäristön suojeluorganisaatiot sekä kansalaistoiminta.

Perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija oppii tarkastelemaan aineellista kulttuuria merkitysten kantajana, dokumentoimaan esineellistettyä kulttuuria sekä problematisoimaan kulttuuriperinnön määrittelemiseen ja käyttöön liittyviä valinta- ja arvostusprosesseja. Opiskelija tutustuu kulttuuriperinnön säilyttämistä ja sen jatkuvuutta tukeviin juridisiin, yhteiskunnallisiin ja teknisiin keinoihin. Opiskelussa pyritään läheiseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen museoiden kanssa, teorian ja käytännön kohtaamiseen ja hedelmällisiin ongelmanratkaisutilanteisiin niiden välillä.

Sisältö

Museologia tukee kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman muita oppiaineita. Opetuksessa painotetaan ryhmissä tapahtuvaa ongelmakeskeistä työskentelyä. Oppiaineesta kokonaisuusmerkinnän antaa Turun yliopiston museologian lehtori Sirkku Pihlman.

Museologialla on oma Moodle-verkkoalusta, jonne jokaisen museologiaa opiskelijan pitää kirjautua linkistä https://moodle2.utu.fi/. Kurssinimi on Museologia/Pori ja avain Museologia/Pori

Perusopinnot 25 op

P1 Johdatus museologiaan 4 op
P2 Museot yhteiskunnallisina toimijoina 4 op
P3 Museonäyttely ja museopedagogiikka 5 op
P4 Kokoelmien luonti, hoito ja dokumentointi 5 op
P5 Rakennetun ympäristön inventointi, arvottaminen ja suojelu 5 op
P6 Museoharjoittelu 2 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

avaa kaikki
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Opintokokonaisuudet
Nais- ja sukupuolentutkimuksen maisteriohjelma
Historian, kultt.ja taiteiden tutk.laitoksen yht.